Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Mytologie

Termín m. dnes označuje „studium mýtů“, ale původně toto slovo znamenalo „vyprávění příběhů“.

Mýtus je příběh založený na tradičních legendách, který se snaží vysvětlit a pochopit původ nebo řád světa či přírodní jevy a síly. V mýtech se často vyskytují nadpřirozené síly nebo božstva, hrdinové a legendární bytosti. Postavy m jsou často propojeny s nějakým náboženstvím.

Mýty jsou typické pro antickou literaturu a starověkou ústní lidovou tvořivost, kde se jako jednoduché příběhy předávaly mezi generacemi. Poprvé se s termínem mýtus setkáváme u Platóna.

Dnes se také slovo m používá k označení soustavy mýtických vyprávění, které se dělí na:

  • M. antická (řecká římská)
  • M. barbarská (keltská, germánská, egyptská)

Související pojmy: → náboženství, → mýtus, → filosofie, → literatura, → báje, → mytologie antická, → mytologie řecká, → legenda, → tradice, → tvořivost lidová

L:
PUHVEL, Jaan. Srovnávací mythologie. Praha : Lidové noviny, 1997, 395 s.
FINK, Gerhard. Encyklopedie antické mytologie. Olomouc : Votobia, 1996, 366 s.
KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985, 816 s.

Pavla Králová 18.10.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

PajinkaKr, Zofka777