Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Muzeum v přírodě

M.v.p. je v původním významu "netradiční muzejní expozice, která tvoří seskupení lidových staveb a jiných předmětů, dokládající způsob života lidu, snesených z vymezeného území na jedno místo, nejčastěji do volné přírody nebo do parku, tedy do prostředí více nebo méně podobnému místu, odkud byla stavba převezena". (Štika, Langer)

Kolektiv autorů hovoří o národopisném m.v.p. jako o "instituci nebo její zvláštní části usilující o vědeckou interpretaci života a kultury lidu v minulosti formou specializované expozice ve volné přírodě, obsahující prostorové, časové, společenské a přírodní souvislosti. Plní ve své formě nezastupitelnou dokumentační a výchovnou úlohu. Objekty lidového stavitelství mají v muzeu v přírodě dominantní, ale nikoliv výlučnou funkci a dokumentují nejen stavební dovednost a estetické cítění, ale především vztahy výrobní a sociální".

Jaroněk, zakladatel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se o pojmu m.v.p. vyjadřuje následovně: "Museum v přírodě jest žijícím organismem, syntetickou „dědinou“, kde se konají lidové slavnosti a zvyky, kde prostě všechen po předcích zděděný, rasový život v radostných a jiskřivých formách se trvale udržuje zhuštěn a kde bude sneseno vše, co dovede evokovati zanikající obraz venkovského života".

Špét konstatuje, že díky m-ím.v.p. se "rodí nová, kvalitativně vyšší forma muzejní prezentace, v níž ožívají a aktivizují se samy exponáty a spolu s nimi ožívá v plné míře i člověk, a to nikoli jen jako uživatel, nýbrž i tvůrce".

V širším významu (rozšířeném o další oblasti kulturního dědictví) se pojem m.v.p. stává synonymem pojmu → skanzen.

Související pojmy: → expozice, → muzeum, → prezentace, → exponát, → open air, → architektura lidová, → národopis, → region kulturní, → region etnografický, → etnografie, → instituce, → kultura regionální, → dokumentace, → péče památková.

L:
ŠTIKA, Jaroslav, LANGER, Jiří. Československá muzea v přírodě. Martin : Osveta, 1989, s. 5-6, 160 s.
KOLEKTIV AUTORŮ. Národopisná muzea v přírodě: teoretická a metodická východiska k realizaci. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1981, s. 15, 27.
JARONĚK, Bohumír. Živé muzeum Valašska. Naše Valašsko, roč. 1, 1929-30, s. 31–36.
ŠPÉT, Jiří. Smysl a společenské potřeby aktivizační prezentace v muzeích. In MUSEUM VIVUM I: konference muzeí v přírodě 28.-30. 9. 1983. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1985, s. 5-10.

Eva Heřmanová 21.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Fantomas, Zofka777