Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Muzeum soukromé

Podle definice ICOM (International Council of Museum) se jedná o stálé instituce nevýdělečného charakteru, která slouží společnosti a jejímu rozvoji, je přístupná veřejnosti a provádí výzkum materiálních dokladů o člověku a jeho prostředí, získává je, konzervuje, komunikuje a především je vystavuje s cílem studia, výchovy a potěšení.

Soukromá muzea mohou být v ČR zakládána jako neziskové nebo komerční organizace. Vhodné soukromoprávní formy jsou: nadace, nadační fond, akciová společnost, společnost s ručením omezeným. (Vojík)

Dle Hyského jsou obvyklé typy muzeí: všeobecná muzea, umělecká muzea a galerie, historická muzea, památky a historická místa, muzea vědy a techniky, antropologická a etnografická muzea, zoologická muzea a zahrady, speciální muzea (slavné osobnosti, instituce, průmysl a obchod, apod.)

Nejznámější soukromá muzea: • Madame Tussauds [1] • Guggenheim Museum [2] • The Museum of Modern Art (MoMA)[3] • Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových [4]

Související pojmy: → muzeum, → muzejnictví, → muzeologie.

L: ICOM. In: Museum Definition [online]. 2007. Dostupné z: [5]; VOJÍK, Vladimír (2008). Podnikání v kultuře a umění. Praha : ASPI, a.s.; HYSKÝ, Pavel (2012). Marketingová studie soukromého muzea Lega. Praha, Bakalářská práce. VŠE.

Barbora Mitošinková 18.9.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Barbora Mitošinková, Zofka777