Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Muzeologie (museology)

M. je nauka o → muzejnictví - zabývající se muzei (→ muzeum - s řeckého Mouseion- chrám múz, patronek umění) a vším co s takovou institucí a jejím provozem souvisí. Cílem je tvorba, správa a ochrana sbírky jako kulturní hodnoty (→ hodnota památky) S tím souvisí v praxi práce na evidenci, inventarizaci a bezpečnosti.

Studium m. bylo u nás založeno roku 1921 na Masarykově univerzitě v Brně, kde se dodnes obor vyučuje. Dalším termínem používaným od 60. let 20. století je m. nová (new museology, nouvelles muséologies), jež reaguje na společenské změny a nutnost vytvořit nový směr, který se odpoutá od starých m. přístupů. Cílem je větší ohled na návštěvníka a kultivaci sebe sama a jeho vztahu ke kultuře.

M. může být zohledněna i v problematice kulturního managementu (→ management umělecký). Muzeum, → galerie stejně jako památkový objekt, expozice, jednotlivý exponát i doprovodné služby muzea, to vše můžeme označit v marketingu jako → produkt.

M. se může dělit na:

1. m. historickou - rozebírá historii českých a světových sbírek, historii sběratelství, teorii sbírek, vazby mezi sbírkami, podmínky sbírání (→ sběratelství);

2. m. teoretickou - věnuje se teoretickým východiskům oboru, je založena na třech principech: teorie selekce, tezaurace, prezentace;

3. m. aplikovanou - aplikuje m. do ostatních vědních disciplín a aktivit týkajících se fungování muzea (ochrana a bezpečnost, konzervace, → management, pedagogika apod.);

4. m. speciální - zabývá se muzejními podmínkami vědních disciplín (např. archeologie, etnografie, botanika, zoologie);

5. m. společenskou – hodnotí obraz a roli muzea ve společnosti.

L: JOHNOVÁ Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha : Grada Publishing, 2008, s. 31-35; ŽALMAN, Jiří. Příručka muzejníkova. I, Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Asociace muzeí a galerií, 2010.

Lucie Ševčíková 19.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777