Z Arts Lexikon
Verze z 4. 9. 2013, 20:27, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Mozaika (mosaic))

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Mozaika (mosaic)

Římská kamenná mozaika ve Volubilis, Maroko. Zdroj: [1]
Byzantská mozaika, klášter Panny Marie ze Sajdnaji, Sajdnaja, Sýrie. Zdroj: [2]
Chyba při vytváření náhledu: Soubor s rozměry většími než 12,5 MP
Oblázková mozaika (městská dlažba), Mandraki na řeckém ostrově Nissyros, 2012. Zdroj: Foto autorka

M. (z lat. opus musivum) je

1. umělecká technika, jíž je vytvářen určitý ozdobný, geometrický či figurální motiv nebo ornament; zvláštním případem takovéto umělecké techniky je m. fotografická. Technika fotografické m. podrobně viz [3].

2. výtvor/výsledek této techniky, tj. plošná výzdoba, která je umisťována v interiérech nebo i exteriérech budov (parapety, obrazy, podlahy, sloupy, zídky, chodníky, obklady bazénů); celkový obraz/obrazec je sestavován z drobných různobarevných kostiček, hranolků, kolíčků nebo přírodních oblázků; z hlediska materiálu zpočátku kamenných, později i skleněných, jež jsou zasazovány do čerstvé omítky nebo do tmelu. Ve starověku (v zemích Orientu a v antickém Řecku a Římě) se užívalo kamenné mozaiky velmi často k výzdobě podlah; skleněná figurální mozaika se užívala na stěnách a na klenbách starokřesťanských bazilik a byzantských chrámů. Od středověku se ve městech objevuje i další typ mozaiky, a to mozaiková dlažba. Kromě ozdobné a estetické funkce plnila takováto m. v minulosti i funkci vysoce pragmatickou; v oblasti Středomoří byly takovéto m. z drobných oblázků polévány vodou, jejíž odpařování přispívalo k udržení snesitelného mikroklimatu ve městě (např. ve městě Mandraki, viz foto).

3. v současné době lze m. chápat i jako umělecký žánr objevující se u artefaktů z oblasti vizuálního umění (→ picture mosaic, → fotomozaika) nebo v oblasti uměleckého designu (→ mosaic art).

4. v přeneseném slova smyslu je m. i pestrá směs něčeho (m. názorů, m. charakterů, m. jazyků, m. kultur apod.).

5. m. jako druh dětské kreativní hračky ([4]).

6. m. jako dekorativní vzor užívaný na současných tapetách aj. běžných interiérových doplňcích užitého designu.

Související pojmy: → technika, → artefakt, → mythologie, → motiv, → obraz, → sloup, → parapet, → intarzie, → vitráž, → puzzle, → bazilika, → fotomontáž, → fotomozaika, → picture mosaic, → mosaic art, → dekorativita, → estetika, → ornament, → žánr umělecký, → umění vizuální, → design umělecký, → design užitý, → design, → umění užité.

Eva Heřmanová 3.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777