Z Arts Lexikon
Verze z 21. 12. 2015, 13:07, kterou vytvořila LidaBobkova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ministerstvo kultury ČR

MK ČR je dominujícím orgánem státní správy v úseku kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní sídlo MK ČR se nachází v historickém Nostickém paláci v Praze poblíž Malostranského náměstí.

Svou působností ovlivňuje oblasti:

 • kulturně výchovnou činnost,
 • kulturní památky,
 • pro věci církví a náboženských společností,
 • pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků,
 • pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání,
 • pro provádění autorského zákona,
 • pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Dále se MK ČR angažuje v oblasti příspěvkových organizací, které lze rozdělit do několika základních oblastí kultury:

1. Památky

 • Národní památkový ústav, [1].

2. Muzea

 • Národní muzeum, [2],
 • Národní technické muzeum, [3],
 • Památník národního písemnictví, [4],
 • Moravské zemské muzeum v Brně, [5],
 • Muzeum umění Olomouc, [6],
 • Uměleckoprůmyslové museum v Praze, [7],
 • Technické muzeum v Brně, [8],
 • Slezské zemské muzeum v Opavě, [9],
 • Husitské muzeum v Táboře, [10],
 • Muzeum romské kultury v Brně, [11],
 • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, [12],
 • Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, [13],
 • Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, [14],
 • Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, [15],
 • Památník Lidice, [16],
 • Památník Terezín, [17].

3. Galerie

 • Národní galerie v Praze, [18],
 • Moravská galerie v Brně, [19].

4. Knihovny

 • Národní knihovna ČR, [20],
 • Moravská zemská knihovna v Brně, [21],
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, [22].

5. Divadlo a hudba

 • Národní divadlo Praha, [23],
 • Institut umění – Divadelní ústav, [24],
 • Česká filharmonie, [25],
 • Pražský filharmonický sbor, [26].

6. Ostatní

 • Národní filmový archiv (NFA), [27],
 • Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), [28],
 • Národní ústav lidové kultury, [29].

MK ČR oceňuje zásluhy týkající se napomáhání rozšiřování kulturních znalostí široké veřejnosti. Nejznámější ocenění udílené MK ČR je Ocenění Artis Bohemiae Amicis, k ocenění význačné činnosti, jež cílevědomě přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí. Taktéž v rámci svých pravomocí poskytuje MK ČR dotace a granty podporující jednotlivé oblasti kultury v České republice.

Webové stránky MK ČR viz [30], organizační struktura MK ČR viz [31], rejstříky a evidence MK ČR [32].

Související pojmy: → kultura, → památka, → památka kulturní, → církev, → společnost náboženská, → tisk, → rozhlas, → televize, → zákon autorský, → muzeum, → divadlo, → galerie, → knihovna, → památník, → tiskárna, → NIPOS, → archiv Národní filmový, → Národní divadlo Praha, → ústav, Národní památkový, → stránka webová, → struktura, → rejstřík, → evidence, → statistika kultury, → cena, ocenění.

Ludmila Bobkova 3.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Docent, LidaBobkova, MONUDET, Quido Meruňka, Zofka777