Z Arts Lexikon
Verze z 12. 1. 2013, 13:43, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Minimalismus (minimal art))

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Minimalismus (minimal art)

Zatímco s angl. pojmem „minimalism“ jsou spojována i ostatní odvětví umění (literatura, hudba, tanec), je pojem "minimal art", jemuž odpovídá český výraz "minimalismus", omezen jen na umění výtvarné.

M. také nazývaný Literalist Art (doslovné umění), ABC Art, Cool Art nebo Rejective Art (odmítavé umění), vznikl v 50. letech 20. století ve Spojených státech amerických jako reakce na abstraktní expresionismus a prosadil se nejprve ve vizuálním umění a designu. Jde o 1. umění tvořené z běžně dostupných materiálů v základních geometrických tvarech. Vzniklé objekty jsou často poměrne velké a jejich účelem je přimět diváka, aby je vnímal tak, jak jsou, ne jako vyobrazení něčeho jiného. Také často obracejí pozornost na okolí díla spíš než na dílo samotné; pojem m. bývá rovněž používán jako 2. popis trendů v architektuře, kdy byla konstrukce stavby redukována do základních a nezbytných linií nosných stěn. Těmito svými naukami byla minimalistická architektura inspirována japonským uměním. M. v architektuře se vyznačuje účelnou jednoduchostí a jednotností designu, kombinací jasných barev a světla a celkovou čistotou designu i struktur, kterou v mnoha případech podporuje kombinace s přírodními vzory dřeva či kamene. Sochařský proud m. využívá jednoduchých strojově vyrobených tvarů, které jsou povýšeny na umělecká díla. Zpočátku se pro jejich označení užívalo i pojmů jako „ABC umění“ nebo „primární umění“. V hudbě se m. prosadil hlavně v kompozicích Michaela Nymana, jehož skladby jsou založeny hlavně na rytmu, opakování a jednoduchých motivech.

Pojem m. se objevuje v roce 1965 jako označení uměleckého směru, který pomalu vznikal od 50. let 20. století v USA a který využívá jednoduchých, střízlivých vyjadřovacích forem, elementárních a geometrických tvarů, základní barevnosti. Minimalisté se snažili zrušit hranice mezi uměním a skutečností, vyvést umění z výstavních síní a vyprovokovat aktivní účast diváka. M. se mimo výtvarné umění (sochařství, malba) odrazil i v jiných druzích umění, např. v literatuře a hudbě. Za předchůdce m. jsou považováni američtí malíři Barnett Newman a Ad Reinhadt.

Hlavní myšlenkou m. je zjednodušit umělecké objekty do takové míry, aby dosáhly svou zcela nepřikrášlenou základní geometrickou formu. Tyto objekty neobsahují žádné stopy osobního přístupu či sebevyjádření umělce. Minimalisté ve své tvorbě využívají jednoduchost geometrických forem, stejné tvary, opakování struktur a tvarů, neutrální čisté povrchy a industriální materiály.

M. je druh abstraktního umění, který dosáhl vrcholu v 60. letech 20. století; je charakteristický jednoduchostí formy a záměrnou absencí expresivního obsahu. Většina minimalistických děl je trojrozměrná. M. se zřekl ilusionistického obrazového prostoru, rozvíjí jak geometrické zákonitosti (tvorba se však vzdalovala od umělců geometrické abstrakce), tak subtilní obsahy osobní zkušenosti, snaží se ale oprostit od subjektivity a nahodilých příběhů. M. byl často považován za materializovanou formu konceptuálního umění. Mezi další znaky m. patří velké impozantní rozměry (snaha zapůsobit a vzbudit respekt), kombinace s prostorem a velikostí měla přitáhnout pozornost k prostoru okolo díla. Vztah k dílu má být jako k reálnému objektu. Je kladen důraz na proces tvorby a vnímáni díla.

K minimalistickým tvůrcům patří generace umělců, kteří jsou univerzitně vzdělaní především v dějinách moderního umění. Na vzniku m. se podílí komplikovaná sít vlivu a idejí. Dva přední umělci jsou Donald Judd a Robert Morris, kteří působili také jako spisovatelé a teoretici. Čerpali z tradice geometrické a konstruktivistické abstrakce, z abstraktního expresionismu převzali smysl pro rozměr a ideu odhalování procesu tvorby umění. Mezi představitele m. dále patří Carl Andre, Dan Flavin, Sol LeWitt, Frank Stella, v Česku pak R. Kratina, S. Kolíbal, V. Boštík, K. Malich a A. Šimotová.

V 70. letech se objevuje post minimalismus, který klade důraz na výtvarnou stránku tvorby (např. Richard Serra). Koncem 80. let se objevuje renesance minimalismu jako reakce na postmoderní neo-expresionismus.

Související pojmy: → umění, → abstrakce, → umění konceptuální, → postmodernismus.

L: ROSE, B. ABC Art L. Art in America, 1965; PINCUS-WRITTEN, R. Post-Minimalism. London 1978; GRAHAM-DIXON, Andrew a kol. Umění-velký obrazový průvodce. Praha : Euromedia Group, Praha, 2010; VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001, 127 s.; MARZONA Daniel, GROSENICKOVA, Uta. Minimalismus. Bratislava : Slovart, 2005, 94 s.; MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. Praha : Idea Servis, 2002, 197 s.

Monika Ferbasová, Hana Myšáková, Eva Heřmanová 14.12.2012, Jordánek 12.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777