Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Metopa

Dórský stavební řád. 1 – tympanon, 3 – římsa, 7 – vlys, 8 – triglyf, 9 – metópa, 11 – kapky, 13 – kladí (architráv). Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Metopa#/media/File:Doric.JPG

(z řec. metópé = čelo, průčelí)

M. je zdobný prvek řecké architektury objevující se u chrámů v dórském stavebním stylu. M-y se nacházejí v prostoru mezi římsou a architrávem, kde se střídají s triglyfy a tvoří tak spolu tzv. „dórský vlys“.

M. má čtvercový nebo obdélníkový tvar. Původně se nechávaly mezery mezi triglyfy prázdné a vkládaly se tam nádoby nebo lebky obětních zvířat. S příchodem dórského slohu se začaly tyto prostory vyplňovat m-ami v podobě dřevěné, terakotové a poté kamenné desky. Později byly m-y zdobeny i barvou nebo vystouplými reliéfy s náboženskými a historickými motivy. Někdy byly na m-y umístěny i kovové prvky, které byly přetřeny barvou a vytvářely tak dojem reliéfu.

První m-y se objevily v Thermu (550 př.n.l.) a v Kalydónu (600 př.n.l) v jižní Aitólii. Tyto m-y byly terakotové, ale netvořily klasický dórský vlys, ve kterém by se střídaly s triglyfy. Za nejstarší kamenné m-y se považují reliéfy z Mykén z roku 630 př.n.l., které se ovšem také s triglyfy nestřídají. Další m. s reliéfní výzdobou se objevila v Artemidině chrámu na Korfu pocházejícího z druhé poloviny 6. stol. př.n.l. Reliéfy zde znázorňují souboj hoplítů podporovaných ženami. Dále se m-y vyskytují ve Spartě, v Delfách a v omezené míře reliéfně zdobené m-y v Athénách. Nejznámějšími reliéfy na m-ě se nachází právě na průčelí Parthenonu a znázorňují souboj lapithů s kentaury.

Z pozdějších období nacházíme m-y s reliéfy i v oblasti Velkého Řecka, ovšem geografické rozšíření tohoto typu výzdoby není zcela jasné. Podle jedné z teorií se reliéfně dekorované m-y rozšířily do Velkého Řecka z Peloponésu. Tuto teorii podporuje také fakt, že za první m-y jsou považovány ty z Thermu. Podle některých se ale reliéfní výzdoba m. rozšířila na Peloponés z řeckých kolonií.

Související pojmy: → antika, → helénismus, → architektura, → sochařství, → reliéf, → vlys, → architráv.

L:
SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973. 741 s.
RIDGWAY, B. S. The archaic style in Greek sculpture. Chicago, IL: Ares, 1993. s. 337.
BARLETTA, B. A. The Origins of the Greek architectural orders. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. s. 68.

Xsita01 5.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Xsita01, Zofka777