Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Metoda puristická

(z lat. purus = čistý)

Purismus, resp. puristický přístup či metoda je metoda, která usiluje o očistění architektonických směrů. M.p. byla využívána v památkové péči v 19. století. V této době se poprvé začaly formulovat myšlenky vzniku památkové péče. M.p. vyplývá z historického nebo-li romantického chápání hodnoty památek. Jejím smyslem byla rekonstrukce památek buď do podoby slohu, který nejvíce zastupovala nebo odstranění úprav, které byly v průběhu let vytvořeny.

Již koncem 19. století byla tato metoda zavrhnuta a následně se přistoupilo k analytické metodě, jejímž příznivcem byl např. Alois Riegl (Moderní kult památek). M-ou.p-ou. bylo do té doby realizováno hned několik oprav. Nejznámějším a nejúspěšnějším zástupcem m-y.p-é byl architekt a restaurátor Josef Mocker. Ten rekonstruoval hned několik velmi známých památek u nás: nejvíce se proslavil opravou střechy hradu Karlštejn, která získala novou podobu. Podobně dopadly i Prašná brána na náměstí Republiky, Staroměstská mostecká věz, Malostranská mostecká věz, zámek Konopiště nebo hrad Křivoklát. V neposlední řadě se tento architekt podílel na dokončení výstavby katedrály sv. Víta v Praze. Všechny tyto stavby mají podobu, jakou jim dal Josef Mocker, dodnes.

S m-ou.p-ou je spojeno i období pseudo-, nebo-li neo-/novo- slohů. Pseudosměry se navracejí ke starším uměleckým slohům. Řadíme sem tyto slohy: novorománský, novogotický, neorenesanční, novobarokní a neoklasicistní. Jejich největším zastáncem a zástupcem byl opět Josef Mocker, který postavil např. chrám sv. Ludmily (neogotika) na náměstí Míru v Praze nebo kostel sv. Prokopa (novogotika) na Žižkově. Jako další významná stavba vzniklo např. Národní divadlo (neorenesance) a Národní muzeum (neoklasicismus).

Související pojmy: → architektura, → sloh, → purismus, → péče památková, → hodnota památky, → rekonstrukce, → architekt, → restaurátor, → památka, → hrad, → střecha, → brána, → věž, → zámek, → katedrála, → chrám, → kostel, → náměstí, → divadlo, → muzeum, → pseudosloh, → neogotika, → neorenesance, → novobaroko, → neoklasicismus, → sloh novorománský.

Odkaz:
Národní památkový ústav. Historie a principy památkové péče. Přístup z: [1]

Karolína Vacková 19.5.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jitka Černá, Zofka777