Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Mentalita skupinová

M.s. představuje shodné stereotypy v myšlení, vnímání a jednání lidí, shodné hodnotové orientace, shodné preference, vzorce a strategie chování.

V kontextu toho, jaká sociální skupina je uvažována, lze odlišovat jednak sociální (neprostorové) m-y.s-é, např. mentalita skinheadů, dělníků, Rómů, ale i mentalita určité generace (generace X, generace Z), jednak územní (prostorové, regionální, národní) m-y.s-é, např. Američané, Češi, Moravané, Sicilané aj.

Součástí skupinových mentalit je i specifické vnímání sebe sama, tj. otázka sebereflexe a sebehodnocení a skupinová identita čili prožívání, vnímání a hodnocení vlastní sociální skupiny (např. jak Američané vidí Američany) a pocit přináležitosti k dané sociální skupině

Související pojmy: → stereotyp, → vnímání, → autostereotyp, → heterostereotyp, → orientace hodnotová, → preference, → strategie, → vzorec kulturní, → skupina sociální, → generace, → generace X, → generace Y, → generace Z, → generace internetová, → mentalita, → mentalita regionální, → mentalita národní, → sebereflexe, → identita, → identita skupinová, → etiketizace, → národ, → psychologie sociální, → dimenze kulturní, → komunikace interkulturní, → dialog mezikulturní.

L:
HOFSTEDE, Geert., HOFSTEDE, Gert, Jan. Kultury a organizace. Software lidské mysli. Praha : Linde, 2006, 335 s.
KOCOURKOVÁ, Jarmila, SLÍVA, Jiří. Etiketa na cesty aneb Jiný kraj, jiný mrav. Velké Bílovice : TeMi.CZ, 2009, 678 s.
RÁKOS, Petr. Národní povaha naše a těch druhých: (sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla). Bratislava : Kalligram, 2001, 132 s.

Eva Heřmanová 21.4.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777