Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Memento mori

(z lat. memento = pamatuj, mori = smrt)

Úsloví m.m. pochází od starých Římanů, kteří toto rčení užívali při oslavách po vítězném tažení, kdy římský vojevůdce slavnostně procházel či projížděl ulicemi a byl oslavován kolemstojícími Římany. Za ním nicméně kráčel nebo stál určený otrok, který mu tímto úslovím připomínal, že i on je jen smrtelník a že i když dnes vyhrál, stále zůstává smrtelníkem a na druhý den i on může být mezi poraženými. Vzkaz m.m. lze nalézt i na antických freskách. Později v 16.-18. století bylo toto úsloví používáno jako heslo a pozdrav v některých řeholních řádech (kartuziánů, kapucínů, trapistů) po celý rok s výjimkou týdne po velikonoční neděli, kdy se naopak zdravili heslem memento vivere (pamatuj na život).

Nepřesně bývá toto rčení velmi často překládáno jako "pamatuj na smrt", přesnější významy jsou "pamatuj, že i ty zemřeš", "pamatuj, že jsi smrtelný", "mysli na smrt", "mysli na to, že zemřeš". V náboženských kontextech jde i o jakési varování před hříchy a připomínku lidské pomíjivosti. Za zhmotnění tohoto rčení lze považovat budování kostnic a ossárií.

M.m. představuje nejobecněji 1. připomínku smrti nebo vážného nebezpečí; 2. verbální varování či připomenutí, že člověk je tvor smrtelný; ve středověkém a barokním umění pak o 3. symbolické připomenutí smrti (lebka, zkřížené hnáty, kříž). M.m. je v současnosti taktéž 4. označení uměleckých stylů v jednotlivých oblastech umění, kdy se nejedná jen o "funkční" pohřební hudbu, architekturu nebo obrazy, ale obecně o fascinaci a vyrovnávání se se smrtí; nejstarší a nejčastější oblastí výskytu tohoto námětu je výtvarné umění. S úslovím m.m. se lze setkat v populární a folkové hudbě ([1]), ve filmech, na obrazech, v literatuře, divadelních hrách i v počítačových hrách, a to jako s připomenutím nebo motivem smrtelnosti člověka; 5. počítačová hra; 6. šermířská a divadelní společnost z Uherského Ostrohu, viz [2].

Související pojmy: → memento, → baroko, → středověk, → symbol, → symbolika, → nekrolog, → nekrogeografie, → freska, → kostnice, → ossárium, → kámen náhrobní, → památka funerální, → kříž.

Eva Heřmanová 16.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777