Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Mešita

Modrá mešita, Istanbul, Turecko. Autor: Teuchnerová, 2015

(z arabského masdžid = chrám, místo uctívání; odvozeno od slova sajada = uctíval + předpony ma = místo)

M. je typ chrámové stavby v islámské architektuře. Stavba m-t souvisí s rozvojem islámu (náboženství hlásané Muhammedem) v 7. století na území Asie, Afriky a později i Evropy. Jejím hlavním účelem je vytvoření shromaždiště pro každodenní modlitby, které dříve plnily i funkci stálé kontroly a součtu mužů schopných práce a boje.

M-y jsou nejčastěji pravoúhlého půdorysu ohraničeného zdí, v jejímž středu směrem k Mekce (kibla) je mělká nika (mihrab), ve které je uložen korán a také zde byla umístěna kazatelna (mimbar) pro kněze. Část prostoru je proti slunci zakrývána plochým stropem neseným dřevěnými či kamennými sloupy, které celý prostor rozdělují na jednotlivé lodě. Sloupořadí se nachází také u postranních zdí, kde vytváří loubí. Na dvoře před m-oubývá umístěna studna (šadrvan) s pramenem pitné vody, kde se věřící před vstupem do m-y rituálně omývají a očisťují.

Ke stavbě m-y stavitelé používali nejčastěji kámen, dřevo, sušené i pálené cihly a vápno. Inspirují se místními tradicemi a hlavně dříve často využívali i prvky starých byzantských a protorománských staveb, např. hlavice sloupů. M-y jsou obvykle doplněny dalšími typickými islámskými architektonickými prvky, jako jsou kopule či minarety, odkud muezzin svolává k modlitbě. Celé stavby bývají zdobeny ornamentálními motivy stylizovaných rostlinných a geometrickým tvarů (arabesky) a nápisy z koránu. Ornamenty jsou barevné - azurově modré, žluté, zelené a bílé, doplněné barevným keramickým obkladem. Podlaha je pokryta koberci, což je pozůstatek nomádského způsobu života Arabů.

Postupem času byl přístup do m-y povolen i ženám, pro které je u vstupu vybudována zvláštní tribuna (mamfil).

Související pojmy: → architektura, → islám, → náboženství, → modlitba, → nika, → korán, → kazatelna, → kněz, → sloup, → loubí, → rituál, → tradice, → hlavice, → minaret, → kopule, → motiv, → ornament, → arabeska, → tribuna.

L:
SYROVÝ, Bohuslav a kol. Architektura svědectví dob. Praha : Nakladatelství technické literatury, 1977, s. 125.
O'KANE, Bernard. Poklady islámu. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2009

In:
etymonline.com: Online Etymology Dictionary [on-line]. Douglas Harper, 2001 – 2014 [cit. 2015-3-4]. Přístup z: [1]

Magda Teuchnerová 3.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Magda, Zofka777