Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Marketing virální (viral marketing)

M.v. představuje formu guerilla marketingu. Jde o netradiční formu reklamy spočívající ve "virálním" šíření a sdílení informací pomocí elektronické pošty a sociálních sítí, a to převážně mezi přáteli a známými. Pro určité komerční sdělení či nabídku je třeba zajistit několik prvních aktivních uživatelů "disponujících" mnoha přáteli. Jde o plánovanou aktivitu, která by měla motivovat příjemce do role spontánního šiřitele; na principu "sněhové koule" je pak postupně daná informace, resp. reklama velmi levně rozšiřována mezi potenciální zákazníky.

Podstatou virálního marketingu je správně zacílené kreativní - vtipné, zajímavé, hodnotné, inovativní, parodující, mystifikující, šokující nebo erotické - sdělení. Motivovat uživatele sociálních sítí k dalšímu rozesílání daného sdělení je možné různými slevami, dárky či soutěžemi. Vymyslet ono sdělení je vzhledem k cílové skupině potenciálních spotřebitelů ale zároveň nejobtížnější částí m.v.

M.v. se skládá ze tří složek, jimiž jsou: 1. obsah sdělení, 2. body šíření a 3. šiřitelé. Obsah sdělení je šířen nejčastěji v podobě odkazů na webové stránky, vtipných emailů, obrázku a videí, nahrávek hovorů z call center, powerpointových prezentací, oficiálních dokumentů, multimediální zpráv apod. Body šíření představují zvolená média, např. blogy, mikroblogy, komunitní weby, chaty, diskuzní fóra, Face book, Twitter, sdílení obrázků a videí aj. Šiřiteli jsou osoby, kterým z této aktivity plyne určitý přínos (emocionální, věcný, sociální v podobě potvrzení soicálního statusu, komunikační).

Související pojmy → crowdfunding, → marketing on-line, → internet marketing, → ambient marketing, → astroturfing, → ambush marketing, → guerilla marketing, → média nová, → média sociální.

Eva Heřmanová 4.7.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777