Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Marketing (marketing)

Název m. pochází z anglického slova "market" - trh a koncovky "-ing", která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci.

Definic tohoto základního pojmu existuje celá řada. Mezi nejvýznamnější patří následující:

Kotler m. definuje jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.

Americká marketingová asociace definovala v roce 1985 m. jako proces plánování a naplňování koncepce, oceňovaní, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců.

Drucker uvádí, že m. je tak základní, že nemůže být považován za separátní funkci. Je to kompetentní obchodní činnost viděná z hlediska jejího konečného výsledku - z hlediska zákazníka.

Nahodil říká, že m. je nejefektivnější způsob řízení organizace, který zabezpečuje optimální uspokojování potřeb a zájmů producentů i konzumentů.

Z uvedených definic vyplývá, že cílem m. je dodat produkt správným skupinám zákazníků, na správném místě, v pravý čas, s odpovídající cenou a přiměřenou propagací, lépe než konkurence. Jinými slovy m. by neměl připravovat prodejní koncepce výrobků a služeb, ale na prvním místě by se měl ptát, co zákazník na trhu vyhledává a jaký výrobek, či službu mu nabídnout.

Základním marketingovým nástrojem je marketingový mix 4P. Tento mix dostal své označení podle počátečních písmen anglických názvů jednotlivých prvků mixu. V anglickém originále se jedná o Product (→ produkt), Place (→ distribuce), Price (→ cena) a Promotion (→ propagace).

Související pojmy: → art marketing, → arts marketing, → cena v umění, → podpora prodeje.

L: KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gery. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004, 856 s.; JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: Art marketing v praxi. Praha : Grada Publishing, 2008, 288 s.; NAHODIL, František. Úvod do marketingu. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2003; KAŠÍK, Milan; HAVLÍČEK, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 2009.

Michael Šimon 26.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777