Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Mapování kulturních a kreativních průmyslů

M.k.k.p. je výzkumný projekt. Cílem tohoto projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR (2011-2015) [1], je získat informace kvalitativního i kvantitativního charakteru o stavu jednotlivých kulturních a kreativních odvětví v České republice a vytvořit metodiku pro jejich mapování. Projekt je financován z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) formou dotace Ministerstva kultury ČR. Řešitelem projektu je Institut umění [2]. Projekt Mapování KKP v ČR navazuje na projekt Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007-2011), jehož cílem byla teoretická a empirická analýza možností využití potenciálu kulturních, resp. kreativních průmyslů k sociálnímu a ekonomickému rozvoji ČR.

Projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015) je rozdělen do 4 tematických linií:

1. Mapování

  • Hlavním výstupem projektu bude mapovací dokument kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který shrne všechny poznatky získané během pětiletého trvání projektu (2011-2015). Na základě mapovacího dokumentu budou mimo jiné formulována doporučení strategického charakteru vedoucí k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků na celostátní, regionální i místní úrovni. Dokument a jeho výsledky rovněž povedou k důslednějšímu využívání společenského a ekonomického potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v ČR.
  • Podkladem pro vytvoření metodiky mapování je komparativní studie, která analyzuje přístup ke KKP ve vybraných členských zemích EU, kterou IU vydal v březnu 2014.

2. Identita

  • Kreativní průmysly s sebou nesou v souvislosti s kulturní globalizací také mnoho negativních aspektů. Proto se projekt zabývá otázkami české národní identity a postavení české kultury v globalizovaném světě.
  • V rámci projektu se v roce 2012 uskutečnila konference Co je české, to je hezké. Na konferenci navázala kolektivní monografie šestadvaceti esejů s názvem "Naše národní identita v reflexi uměleckých oborů a kreativních oblastí".

3. Výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací

  • Kulturní a kreativní průmysly podle statistik o postavení kultury v Evropě i ve světě výrazně ovlivňují národní ekonomiku, a proto se projekt věnuje vývoji nástrojů a způsobů ohodnocení ekonomických dopadů a multiplikačních dopadů umělecké činnosti.
  • V roce 2013 vznikla on-line aplikace Kulkal [3] neboli kulturní kalkulačka pro výpočet ekonomických dopadů kulturních institucí. Kulturní kalkulačka vychází z metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kultury. Aplikace je určena pro velké i menší kulturní akce a organizace v České republice, které zajímá, jak jejich návštěvnost ovlivňuje ekonomiku, a které chtějí získat ekonomické argumenty pro své partnery a podporovatele.

4. Praktická politika

  • Kulturní a kreativní průmysly představují významný potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Projekt se proto zabývá rozvojem strategické podpory v souvislosti KKP.
  • V rámci projektu došlo ve spolupráci se zástupci jednotlivých odvětví KKP ke zmapování jejich potřeb a nastínění projektů pro možné čerpání ze strukturálních fondů. Potřeby jednotlivých odvětví byly přiřazeny k prioritám definovaným Strategickým rámcem Evropské komise pro aktuální programovací období 2014+.

Související pojmy: → projekt, → průmysl kulturní, → průmysl kreativní, → konkurenceschopnost, → metodika, → identita národní, → identita kulturní, → globalizace kulturní, → kultura, → monografie, → kalkulačka kulturní, → návštěvnost, → ekonomika kultury, → efekt multiplikační, → multiplikátor.

Odkazy:
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. www.idu.cz: Institut umění - Divadelní ústav [online]. 2011 [cit. 2014-04-16]. Přístup z: [4].
O projektu Mapování KKP v ČR. Kreativní Česko: platforma pro kulturu a kreativitu [online]. 2013 [cit. 2014-04-16]. Přístup z: [5].
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011 - 2015). www.idu.cz: Institut umění - Divadelní ústav [online]. 2011 [cit. 2014-04-16]. Přístup z: [6].

Tereza1989 16.4.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Tereza1989, Zofka777