Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Magnum

1. M. neboli Magnum Photos je 1. mezinárodní fotografická agentura; 2. zbraň, revolver; 3. zmrzlina značky Magnum od britsko-holandské společnosti Unilever, která byla na světový trh uvedena v roce 1987.

Agentura Magnum Photos. „Magnum is a community of thought, a shared human quality, a curiosity about what is going in the world, a respect for what is going on and a desire to transcribe it visually“ (Henry Cartier-Bresson)

V roce 1947 založili fotografové Robert Capa, David "Chim" Seymour, Henri Cartier-Bresson, William Vandivert a George Rodger agenturu Magnum Photos jako reakci na druhou světovou válku, ze které autoři přinášeli válečné snímky. Agentura M. zahrnuje fotožurnalisty z celého světa, kteří zachytili mnoho historických momentů 20. století. Archiv agentury obsahuje snímky zobrazující rodinný život, drogy, religionistiku, válku, chudobu, kriminalitu, hladomor, politiku i celebrity. Fotografové agentury Magnum Photos vytvářejí „kroniku“ světa a interpretují jeho události, problémy a osobnosti. Prostřednictvím svých čtyř redakcí v New Yorku, v Londýně, v Paříži a v Tokiu a prostřednictvím sítě patnácti dílčích agentů, Magnum Photos poskytuje fotografie k tisku, v nakladatelství, reklamě, televizi, galeriím a muzeím po celém světě. Členové skupiny Magnum se vyznačují nejen fototechnickou dokonalostí, ale i úctou ke skutečnosti a přístupem charakterizovaným především zájmem o člověka. Snaha dosáhnout citové odezvy u diváka byla proto významnou součástí jejich práce; stejně tak i obrovský smysl pro kompozici a výtvarné zpracování, přičemž je zachována dějová souvislost.

Vedle výše zmíněných zakládajících autorů do agentury Magnum Photos patří další významní fotografové například – René Burri, Elliott Erwitt, Steve McCurry, Martin Parr, William Eugene Smith a další. Z českých autorů se v roce 1974 stal členem Magnum Photos i Josef Koudelka, který získal Medaili Roberta Capy za dokumentaci invaze vojsk Varšavské smlouvy v Praze v roce 1968.

Webové stránky agentury viz [1]

Související pojmy: → agentura, → fotografie, → fotografie dokumentární, → fotografie humanistická, → dokument, → reportáž, → religionistika, → celebrita, → tisk, → nakladatelství, → reklama, → televize, → galerie, → muzeum, → kompozice, → kultura, → kultura vizuální, → dějiny fotografie.

L:
VARTECKÁ, Anna. Historické aspekty vnímání fotografického obrazu v současné vizuální kultuře. Disertační práce, Pedagogická fakulta, Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2009.
HOBSBAWN, E., J. Magnum ve světě, 1968. Praha: The Prague Tribune, 1998, 268 s.
LARDINOIS, Brigitte. Magnum Magnum. Thames & Hudson, 2008.
MILLER, Russell. Magnum: Fifty Years at the Front Line of History: The Story of the Legendary Photo Agency. New York: Grove Press, 1997, 317 s.

Odkazy:
Wikipedie. Heslo Magnum Photos. Přístup z: [2]

Aja.michal 24.11.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Aja.michal, Arnost Jablkon, Zofka777