Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Město kultury, Evropské hlavní

Evropské hlavní město kultury čili m.k.e.h. je jedním z nejznámějších projektů Evropské unie. Jeho počátek sahá již do roku 1985 a jeho hlavním cílem je sbližování evropských občanů, představení diverzity evropské kultury a prohloubení pocitu evropské sounáležitosti jejích obyvatel. Dnešní název nese m.k.e.h. od roku 1999 a od této doby je projekt také zařazen pod samostatně financovaný program Kultura 2000 (→ diversita kulturní).

Výstupem programu je udělení titulu m.k.e.h. na jeden rok, a to vždy dvěma městům ze dvou různých států Evropské unie, která pak mají díky finanční podpoře z programu možnost prezentovat svůj kulturní život, historii a specifika celé Evropě. Udělení titulu je velkým impulsem pro města k jejich dalšímu kulturnímu rozvoji a celkově je ekonomickým přínosem pro město i region (investice do infrastruktury aj.); viz i → specifikum kulturní.

O tom, zda město tento titul získá, nerozhoduje pouze jeho kulturní dědictví, ale i jeho plány v oblasti kultury do budoucna. Město musí vypracovat plán toho, co by chtělo v následujících letech uspořádat. Tento plán musí splňovat konkrétní kritéria stanovená Evropskou unií, aby mohlo být zařazeno do nejužšího výběru. Jednou z podmínek je i schopnost spolufinancovat plánované projekty. Titul m.k.e.h. může udělovat pouze Rada Evropské unie a proces výběru začíná 6 let před samotným udělením titulu (viz i → dědictví kulturní, → kultura).

Za dobu fungování programu byl tento titul udělen již více než padesáti městům. Prvním m.k.e.h. se staly v roce 1985 Athény (Řecko) a posledními vybranými městy pro rok 2016 se stal San Sebastian (Španělsko) a Vratislav (Polsko). Z České republiky získala titul v roce 2000 Praha a pro rok 2015 Plzeň, která vyhrála o 1 hlas nad Ostravou.

L: European Capitals of Culture: The Road to success from 1985 to 2010. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009; PALMER, R. European Cities and Capitals of Culture – Study prepared for the European Commission Part. Palmer-Rae Associates – Internation Cultural Advisors, Brusel, 2004, 235 s., přístup z: [1]

Kateřina Turková 5.5.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777