Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Místo poutní

P.m. je → místo nebo i obec, lokalita, která se stala cílem nábožensky motivovaných poutí (tj. poutí ve smyslu realizace různě namáhavé cesty za účelem duchovního prožitku, uzření něčeho, uctění někoho, prosby, poděkování, modlitby, pokání, obětování, očištění, setkání s Bohem aj.). K p.m. se zpravidla váže pověst o určitém zázraku (uzdravení, prozření, záchraně života, zjevení Panny Marie, → mariánská p.m., narození Ježíše Krista apod.). Jindy bývají důvodem existence p.m. uchovávané relikvie (tělesné ostatky a osobní předměty světců), přežívající tradice pousteven nebo v širším významu i lokality narození a rodné domy papežů. Není-li poutním místem samotné velké město, je v místě p.m. zpravidla vystavěn kostelík či kaplička (→ památka drobná, → poutní areály, → poutní kostely, → poutní kaple); v řadě případů je s p.m. spojena i studánka, léčivý pramen, studna, jeskyně, hora; z hlediska příčin pak vedle → tradice i geologické či geomagnetické anomálie.

Z hlediska vývoje a proměn p.m. je příznačné, že v řadě případů křesťanských p.m. lze vystopovat i starší pohanskou tradici uctívání či obětování v těchto místech, tj. jakýsi existujícíc časový „překryv“ či změnu „obsahu“ místa (viz i → animace).

Existence p.m. je běžným jevem v řadě náboženství (katolicismus, islám, buddhismus) s výjimkou náboženské společnosti Svědků Jehovových; jednotlivá p.m. mají i stoletou nebo i delší tradici, jiná p.m. mohou vznikat i v současné době. V současnosti se poutní místa stávají součástí nejen spontánního, ale i organizovaného náboženského cestovního ruchu (→ turismus náboženský, → turismus poutní, → turismus církevní, → turismus kulturní).

K nejvýznamnějším a nejznámějším p.m. v Česku patří Velehrad, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček u Olomouce, Svatá Hora u Příbrami, Vyšehrad, Stará Boleslav, Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou, Klokoty u Tábora, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Římov, Trhové Sviny, Svatý Jan pod Skalou aj.; v Evropě pak Santiago de Compostela (Španělsko), Lourdes (Francie), Mariazell (Rakousko), Fátima (Portugalsko), Turzovka (Slovensko), Jasná hora u Čenstochové (Polsko), Medžugorje (Hercegovina) aj.

Katolická poutní místa v ČR viz Wikipedia, Poutní místa v Česku, Poutní místa na Moravě a ve Slezsku; Poutní místa v Česku a v zahraničí.

L: DVOŘÁČEK, Petr, HANZLÍKOVÁ, Ingrid. 60 poutních míst do kapsy. Praha : Levné Knihy KMa, 2004, 125 s.; ODEHNAL, František. Poutní místa Moravy a Slezska. Rosice u Brna : Gloria, 2004, 277 s.; KUČEROVÁ, Silvie, REEVES, Daniel, KUČERA, Zdeněk, HUPKOVÁ, Martina. Poutní místa na českém venkově. Obec a finance: odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí [online]. 2011, č. 2 [cit. 2013-03-16]. ISSN 1211-4189. Přístup z: [1].

Eva Heřmanová 1.5.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777