Z Arts Lexikon
Verze z 11. 2. 2013, 20:43, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Vyloučení odpovědnosti)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vyloučení odpovědnosti

Artlexikon je koncipován jako otevřený internetový zdroj informací z oblasti arts managementu a arts marketingu i z oblastí souvisejících, který vytvářejí především studenti, vysokoškolští učitelé a příslušníci akademických obcí, ale i další přispěvatelé na základě svých znalostí, zkušeností i na základě svého nejlepšího přesvědčení.

Otevřenost projektu přináší na jedné straně projektu dynamiku, na straně druhé i poměrně náročnou redakční kontrolu všech editací a změn, přičemž úpravy a opravy případných chyb mohou nějakou dobu trvat, nemohou být okamžité, proto některé texty, které na Artslexikonu najdete, nemusely být ještě zkontrolovány a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace. Kontrola vložených příspěvků je prováděna v týdenním intervalu. Administrátoři, správci-byrokrati i zakladatelé projektu se snaží o maximální kvalitu vkládaných hesel, nikdo z nich však nemůže být (právně či jinak) zodpovědný za nesprávné, nepřesné, nejasné, zavádějící, nevhodné či nezákonné informace. Pokud byste ale na takovýto obsah Artslexikonu narazili, napište na [email protected]; po obdržení takovéhoto upozornění bude zajiětěna náprava.

Pokud by došlo k protizákonnému vložení textů do Artslexikonu, odpovědnost za tento čin ponese výhradně dotyčný přispěvatel, který porušil právní předpisy, pravidla používání počítačové sítě, pravidla Artslexikonu či dobré mravy.

11.2.2013 Autorský tým Artslexikonu.