Z Arts Lexikon
Verze z 11. 2. 2013, 20:45, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Ochrana osobních údajů - shrnutí)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ochrana osobních údajů - shrnutí

Pokud Artslexikon pouze čtete, jsou o vašem přístupu zaznamenávány jen údaje běžně ukládané do protokolovacích záznamů webových serverů. Pokud do Artslexikonu, zveřejňujete všechno, co takto vkládáte. Pokud něco napíšete, předpokládejte, že to bude uloženo navždy. To se týká hesel, uživatelských i diskusních stránek. Některé výjimečné případy jsou zmíněny níže.

Zveřejňování v Artslexikonu, veřejné údaje

Pokud navštívíte webové stránky, může se o tom uložit protokolovací záznam, z nějž však bývá obtížné (nikoli však nemožné) určit vaši identitu (viz chráněné logy níže). Pokud nějakou stránku editujete, zveřejňujete své dílo. Činíte tak veřejně a u příslušné editace je jednoznačně označeno Vaše autorství.

Identifikace autora

Při zveřejňování svých změn v Artslexikonu můžete být buď přihlášeni nebo nepřihlášeni. Pokud jste přihlášeni, budete identifikováni svým uživatelským jménem, s jehož pomocí lze v některých případech zjistit Vaše skutečné jméno. Pokud nejste přihlášeni, budete identifikováni svou síťovou IP adresou. To je číselná adresa určující místo na internetu, ze kterého jste k Artslexikonu připojeni. Podle způsobu Vašeho připojení může toto číslo označovat pouze velkého poskytovatele internetového připojení nebo přesněji Vaši školu, zaměstnavatele nebo Váš domácí počítač. Je možné, že s využitím znalosti Vašich zájmů, které přímo či nepřímo ukazujete editací článků, Vás podle této IP adresy mohou identifikovat i soukromí jednotlivci. Pro motivované jednotlivce může být podle okolností jednoduché i těžké propojit Vaši síťovou IP adresu s Vaší skutečnou identitou. Pro prevenci zneužití Vaší identity někým jiným se nezapomeňte odhlásit, pokud používáte počítač sdílený i jinými uživateli.

Cookies

Při každé návštěvě stránek Vám Artslexikon pošle dočasnou cookie (PHPSESSID). Pokud se nehodláte přihlásit, můžete tuto cookie odmítnout, ale bez ní není přihlášení možné. Tato cookie se automaticky smaže při opuštění Vašeho prohlížeče. Když se přihlásíte, budou Vám poslány další cookies, abyste při příští návštěvě nemuseli znovu zadávat uživatelské jméno (a volitelně též heslo). Tyto cookies mají platnost 30 dní. Při odchodu z Artslexikonu můžete tyto cookies smazat, pokud jste na veřejně přístupném počítači a nepřejete si prozradit své uživatelské jméno příštím uživatelům tohoto počítače. (V takovém případě byste měli také smazat cache prohlížeče.)

Hesla

Velká část vztahů mezi autory a uživateli Artslexikonu závisí na uživatelské pověsti a respektu, které postupně vznikají tím, jak uživatel k projektu přispívá. Uživatelská hesla jsou jedinou zárukou integrity uživatelské historie editací. Všem uživatelům se doporučuje vybírat si silná hesla a nikdy je neprozrazovat. Nikdo by neměl, ať přímo či nepřímo, vědomě prozradit heslo jiného uživatele na veřejnosti.

Chráněné logy

Pokaždé, když navštívíte nějakou webovou stránku, posíláte na server velké množství informací. Většina webových serverů uchovává přístupové záznamy (tzv. logy) obsahující některé z těchto informací a používá je k získání povšechné představy o nejpopulárnějších stránkách, jiných stránkách, které na stránky odkazují, a jaké prohlížeče návštěvníci používají. Na projektech nadace Wikimedia není cílem používání těchto záznamů sledování oprávněných uživatelů. Logy se používají pro tvorbu statistik serveru; původní záznamy nejsou zveřejňovány a obvykle se zhruba po dvou týdnech mažou.

Příklad, co se do logu ukládá při zobrazení jedné stránky uživatelem: 64.164.82.142 – – [21/Oct/2003:02:03:19 +0000] "GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1" 200 18084 "http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_projects:Village_pump" "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"

Záznamy v logu si mohou prohlížet vývojáři v případě, že řeší některé technické potíže, a při stopování nesprávně se chovajících robotů, kteří přetěžují server. IP adresy uživatelů, odvozené z těchto logů nebo ze záznamů v databázi se mohou využít i pro párování uživatelských jmen a síťových adres při vyšetřování zneužití Artslexikonu, včetně podezření na zneužívání „loutkových účtů“ (více uživatelských účtů jednoho člověka), vandalismu, obtěžování jiných uživatelů či jakéhokoliv narušování a záškodnictví v Artslexikonu.

Pravidla zveřejňování údajů získaných z logů

Osobní údaje získané z logů serverů či z databázi prostřednictvím funkce CheckUser, mohou správci serverů či uživatelé s právem CheckUser, prozradit v následujících situacích: 1. Na základě platného předvolání či jiné povinné žádosti od soudních orgánů. 2. S dovolením příslušného uživatele. 3. Pokud je to nezbytné pro vyšetření stížnosti na zneužití. 4. Pokud se informace týkají činností robota a jejich další šíření je potřeba pro ukázku či řešení technických problémů. 5. Pokud se příslušný uživatel choval vandalsky nebo se trvale choval rozvratně, mohou být údaje zveřejňovány pro určení IP adres, které je potřeba blokovat, nebo pro upřesnění informací do stížností příslušným poskytovatelům internetového připojení. 6. V případě, že je to přiměřeně nezbytné pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti provozovatele WikiSkript, jejich redakce, zaměstnanců a studentů lékařských fakult nebo veřejnosti.

Sdílení informací se třetími stranami

Tam, kde to není stanoveno jinak, je veškerý text vložený do Artslexikonu volně dostupný pro další použití. Soukromé údaje jako e-mailové adresy nebudou předány třetím stranám, s výjimkou případu, že s předáním takové informace budete souhlasit, nebo že zákon předání takových údajů nařizuje.

Bezpečnost informací

Provozovatelé Artslexikonu ani nikdo další neposkytují žádné záruky zamezení neautorizovaného přístupu k jakýmkoli informacím, které poskytnete do Artslexikonu. Tyto informace mohou být dostupné všem osobám s přístupem k serverům.

E-mail, e-mailové skupiny a IRC

Ve svém osobním nastavení můžete uvést svou e-mailovou adresu a umožnit ostatním přihlášeným uživatelům, aby Vám zaslali e-mail prostřednictvím Artslexikonu. Vaše adresa však jiným uživatelům nebude prozrazena, dokud na jejich e-mail neodpovíte nebo případně pokud se na Vaši adresu nepovede e-mail doručit. Tuto e-mailovou adresu může redakce Artslexikonu (administrátor a správci-byrokrati) použít pro hromadnou komunikaci s jeho uživateli. Pokud ale nezadáte e-mailovou adresu, nebudete moci požádat o změnu hesla v případě, že ho zapomenete. Ve Vašem nastavení můžete kdykoli e-mailovou adresu smazat, čímž zabráníte jejímu využití.

Uživatelské údaje

Údaje o uživatelích, např. časy a počty editací, jsou veřejně dostupné v seznamech uživatelových příspěvků a v souhrnné podobě zveřejňované jinými uživateli.

Rušení uživatelských účtů

Jednou založený uživatelský účet nebude nikdy zrušen. Uživatelské jméno účtu může být v určitých případech změněno správci serverů a databází.

Mazání obsahu

Odstranění textu z Artslexikonu tento text ve skutečnosti nemaže. V běžném článku se kdokoli může podívat na libovolnou předchozí verzi a uvidí její obsah. Pokud je některý článek „smazán“, libovolný uživatel Artslexikonu s právem „správce“, může vidět, co bylo smazáno. Trvale smazat informace z projektu Artslexikonu mohou pouze lidé s přístupem k serverům, přičemž neexistují záruky, že k tomu dojde, s výjimkou zákony vyžadovaných situací.

11.2.2013 Autorský tým Artslexikonu (zpracováno podle analogické stránky Wikiskript)