Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Lettrismus

(z fr. lettre = písmeno)

L. bylo idealistické literární a umělecké hnutí, v němž bylo písmo výchozí element produkce; založil je rumunský básník I. Isou (pseudonym dle I. Ducasse, vl. jménem S. Goldstein). Počátky hnutí spadají do roku 1942, oficiálně hnutí založeno v roce 1945 v Paříži, kam 20letý Isou přibyl.

Isou věřil v obrodnou sílu nových jazykových a malířských forem, proto chtěl vytvořil výtvarný slovník znaků a písmen (podobající se hieroglyfům) srozumitelný všem. Prvotní byl tedy přístup básnický, do výtvarného umění vstoupil l. až druhotně.

Isouovo umění mělo misionářský přídech – byl přesvědčen, že uměleckou tvorbou se člověk přibližuje Bohu. Jeho postoj a výtvarný názor ovlivnily např. dadaismus, surrealismus; objev jeskynních maleb v Lascaux ho utvrdil v přesvědčení, že tvorba je základní lidská potřeba. Svojí tvorbou chtěl vyvolat „druhou vlnu“ dadaismu a předčít A. Bretona i T. Tzaru.

V Paříži v roce 1945 kritizoval socialistický realismus a surrealistické básníky a brzy i dada prohlásil za mrtvé. Isou nejprve zastával radikální postoj (např. 1. tiskovina La Dictature Lettriste [Lettristická diktatura], 1946), o pár let později však změnil názor – hlásal, že umění se musí změnit evoluční cestou. Jeho změna názoru zapříčinila roztržku uvnitř skupiny a vedla až k jejímu rozpadu v roce 1953. Svůj vrchol zažilo hnutí v letech 1946–1952. Nonkonformní členové vytvořili po roce 1950 Lettristickou internacionálu, která se vyvinula v Situacionistickou – rozvinula Isouovy myšlenky do radikálnější podoby; (v této linii l. existuje dodnes). Lettristická internacionála v čele s G. Debordem měla za cíl zničit instituci umění. Poté se jejich postoj k oficiální kultuře mění, jejich cílem bylo opravit ji a nalézt kompromis. L. tak přešel od revoluce k evoluci, od radikálního avantgardismu k avantgardismu akademickému. Ve svém politickém programu (Povstání mládeže) se snažili podporovat tvořivost a tvoření ve všech oblastech lidské činnosti a dosáhnout tak „rajské společnosti“.

Svým rozsahem je produkce lettristů až nepřehledná (po surrealistech nejdéle působící avantgardní skupina), zasahuje všechny umělecké oblasti a žánry (literaturu, hudbu, výtvarné umění, film, divadlo ad.), a programově zasahuje i do ostatních oborů lidské činnosti (politiky, exaktních věd, ekonomie, logiky, filosofie, teologie i erotologie).

Lettristé přebírali tvůrčí postupy historických avandgard, ovšem samotné pricipy fungování avantgardních hnutí akademizovali. Holubová Mikolášová určila ve své disertační práci tyto rysy l-u: performativita (performativnost), tvůrčí megalomanie, utopický mesianismus a diletantismus.

Nejvíce se l. prosadil ve Francii. Ke stoupencům l-u patřili: M. Lemaitre, F. Dufrene, G. Debord, R. Sabatier, A. Satié. Zpočátku užívali latinku, po roce 1950 rozřířili svůj záběr o všechny existující i vymyšlené abecedy, vytvořili „hypergrafiku“. L. ovlivnil francouzskou Novou vlnu, hnutí Fluxus, konceptuální umění.

V českém prostředí se l. rozvinul v 60. letech 20. století - v té době umělci uplatňovali v obrazu písmo v novém významu, než jak je běžné. Hlavními zástupci l-u u nás jsou: Kolář, Z. Balcar, E. Ovčáček, M. Urbásek, K. Trinkewitz, následovníky pak J. David a T. Císařovský.

Související pojmy: → performativita, → megalomanie, → mesianismus, → diletantismus, → dadaismus, → surrealismus, → vlna Nová, francouzská, → písmo, → obraz, → umění konceptuální, → avantgarda, → kultura oficiální, → akademismus, → instituce, → realismus socialistický, → misionář, → báseň, → hieroglyf, → malba jeskynní, → hnutí Fluxus, → filosofie, → teologie, → erotologie, → literatura, → hudba, → umění výtvarné, → film, → divadlo.

L:
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha : Slovart, c2002, s. 192–193.
HOLUBOVÁ MIKOLÁŠOVÁ, Lenka. Lettrismus - akademická avandgarda: Disertační diplomová práce [on-line]. [cit. 2014-4-17]. Praha, 2009, 75 s. Přístup z: [1].
MICHALCOVÁ, Jaroslava. Lettrismus – předchůdci a následovníci [on-line]. Galerie moderního umění: Roudnice nad Labem, © 2012 [cit. 2012-4-20]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 19.4.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Zofka777