Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Lettner

(zkomolením z lat. lectorium = název pro čtenářský pult), též lektorium, letnýř

L. je vysoká chórová přepážka mezi chórem a střední lodí, zřizovaná ve velkých gotických chrámech od 13. století (nahradila cancelli – zábradlí starokřesťanských chrámů). Někdy byla uzavíratelná mříží.

L. byl zdoben zejména figurálně, členěn průchody, opatřen vyvýšeným čtenářským pultem (lectorium), někdy i tribunou pro zpěváky. Před jeho západní stranou stával laický oltář s Ukřižováním. V době renesance byly l-y většinou odstraněny, aby nebránily pohledu k hlavnímu oltáři.

V pravoslavných a řeckokatolických chrámech je chór od lodi oddělen ikonostasem.

Související pojmy: → tribuna, → ikonostas, → zpěvák, → chór, → chrám, → křesťanství, → gotika, → renesance, → oltář

L:
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 548.
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 119.

Odkazy:
Letter v evangelickém kostele v Niefern v Německu. Zdroj: Evangelische Kuirchengemaeinde Niefern. Přístup z: [1]
Wikipedia. Heslo Lettner. Přístup z: [2]
Wikipedie. Heslo Lektorium. Přístup z: [3]

Anna Goldmanová 5.6.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777