Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Letohrádek

L. je zámečku podobná stavba, umístěná v oboře či v zámeckém parku, později i na venkově. Je určená pro občasný, zejména letní pobyt či odpočinek např. při procházce parkem nebo jako zastávka společnosti během honu.

Jako stavební typ vznikl l. v renesanci. V té době se jim říkalo něm. lusthaus či lustšlos (dům/zámek pro veselení), slovo l. se začalo užívat později (ve smyslu zařízení pro letní pobyt). Stavební řešení l-u odpovídalo jeho účelu: nejstarší l-y neměly vytápění, neobsahovaly ložnice, jen několik velkých sálů se širokými prosklenými dveřmi vedoucími na terasu či do parku. Nebyla zde kuchyně ani skladovací prostory, občerstvení se proto muselo dovézt z blízkého zámku.

Malé l-y mívají v jednom patře umístěny obývací pokoje, ložnice, pokoje společenské, kuchyň s příslušenstvím, ve větších l-cích bývají v přízemí místnosti užívané za dne, do pater pak se navrhují ložnice s příslušenstvím, hostinské pokoje ad. Kuchyně a další hospodářské místnosti se zřizují v souterrainu nebo v pobočních křídlech.

L-y bývaly nákladně zdobené jak na fasádě, tak v interiérech. Malebný dojem stavby zajišťují množství stavebních prvků jako arkýře, verandy, loubí, ochozy, členění stavby ve vertikálním směru, věže a vížky, vikýře, jezdce, rozmanité tvary střech atd. L-y byly vybaveny pohodlným sedacím nábytkem, který se obvykle na zimu odvážel. L-y. stavěné v parcích se často obklopovaly květinovými záhony, aby se zvýšil malebný dojem architektury

V renesanci se objevují už i l-y určené k delšímu pobytu (např. jihočeská Kratochvíle Petra Voka), v baroku se tato stavební dispozice objevuje ještě častěji.

Nejznámějším l-kem je Letohrádek královny Anny z pol. 16. století, zvaný též Belveder; sloužil k reprezentaci panovníka, konaly se tu zahradní slavnosti. Letohrádek Hvězda platil za „filosofický l.“, neboť byl určen k duchovnímu odpočinku a pěstování mystických věd. Proslulý je též L. Bellarie v Českém Krumlově.

L. se někdy ztotožňuje s belvederem (který však nemusí stát osamoceně jako l.) nebo s italskou vilou ci s francouzským maison de pleisance.

Související pojmy: → architektura, → okultismus, → mystika, → slavnost, → belvedere, → věž, → vížka, → vikýř, → jezdec, → střecha, → arkýř, → veranda, → loubí, → ochoz, → fasáda, → interiér, → park, → zámek, → renesance, → reprezentace, → maison de pleisance, → baroko, → vila, → sál, → terasa.

L:
DUDÁK, Vladislav, Rudolf POŠVA a Bořek NEŠKUDLA. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 548.
VONDRUŠKOVÁ, Alena. Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění. Praha : Grada, 2011, s. 88.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Patnáctý díl. Praha : Paseka, 1997, s. 943.

Anna Goldmanová 7.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777