Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Lepenice

1. hlína uhnětená s plevami, slámou nebo s řezankou, používaná jako stavební materiál. L. se používala pro nejprimitivnější, nakládané stavby – hmota se nakládala do tvaru zdi a v závěru se osekala sekyrou. Méně se stavělo tzv. nabíjením, kdy se l. lila do připraveného bednění (šalování). Další způsob užití l. bylo u hrázděných staveb, označovaných někdy jako lepenicové, kdy l-í se vymazávaly stěny hrázděných domků, ale také se jí omazávaly celé stěny a stropy hrázděných staveb, ale i podlahy, mlaty apod. Stejně tak se jí omazávala pletená nebo tyčková výplň trámové kostry. L. měla stavbu jednak tepelně izolovat, jednak bránit šíření požáru. V minulosti l-i připravovali zvláštní dělníci (lepiči). Lepenicové stavby byly rozšířeny zejména v severozápadních Čechách.

2. nesouvislá směs něčeho vůbec, slátanina.

3. jídlo z brambor a zelí.

Související pojmy: → dům hrázděný, → architektura, → architektura lidová, → strop, → gastronomie regionální, → kultura regionální.

L:
FROLEC, Václav, Josef VAŘEKA, Josef. Lidová architektura: encyklopedie. Praha : SNTL - Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 427 s.
Lepenice. Příruční slovník jazyka českého [on-line databáze]. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 1. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 19.6.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Zofka777