Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kustoda (signatures, catchword)

Pojem k. (též kustos), značí v rukopisech 1. způsob označení jednotlivých částí pro jejich správné seřazení, a to zpravidla v podobě římských či arabských číslic nebo písmen, popř. kombinace obou. Toto označení je umístěno buď na horním okraji začátku složky nebo na dolním okraji poslední strany. Pořadí listů uvnitř každé části či složky bylo ve středověku uváděno jen výjimečně. K. mohla být zdobena jednoduchými ornamenty, později byly k. běžně užívány i v tištěných knihách, kde jsou nazývány jako archové značky, Na starších tiscích se k. vyskytují na každé stránce; 2. v prvotiscích a tiscích je pojem k. chápán jako způsob označení jednotlivých vrstev a archů ve formě zapsání prvního slova z textu prvního řádku následujícího archu pod poslední řádek archu předcházejícího (v rukopisech nazýváno též jako reklamanta). Od 16. století byly k. běžně užívány i pro označování stran (stránkový kustos) nebo listů (listový kustos).

Související pojmy: → inkunábule, → signatura.

Eva Heřmanová 23.9.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777