Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Kult (cult))
m
Řádka 1: Řádka 1:
 
== Kult (cult) ==
 
== Kult (cult) ==
  
Pojem '''k.''' (z lat. ''cultus'' - pěstěný, vypěstěný) značí v původním náboženském významu  '''1.''' ''jednání určitého společenství vymykající se každodenním praktikám, konající se za zvláštních podmínek'' (speciální oděv, tělesná očista, duchovní cvičení), ''na zvláštních k tomu určených místech'' (chrám, obětiště, posvátné místo) ''a ve stanovenou dobu'' (svátky, tradiční slavnosti). Cílem takovéhoto kultovního jednání je kontakt s "posvátnem", "bohem", "nadpřirozenými silami", obsahem takovéhoto jednání jsou modlitby, hostiny, obětování tvorů či předmětů, průvody, tance aj. Příkladem může být katolický ''mariánský'' '''k.''' (''Marian cult'').
+
Pojem '''k.''' (z lat. ''cultus'' - pěstěný, vypěstěný) značí v původním náboženském významu  '''1.''' ''jednání určitého společenství vymykající se každodenním praktikám, konající se za zvláštních podmínek'' (speciální oděv, tělesná očista, duchovní cvičení), ''na zvláštních k tomu určených místech'' (chrám, obětiště, posvátné místo) ''a ve stanovenou dobu'' (svátky, tradiční slavnosti). Cílem takovéhoto kultovního jednání je kontakt s "posvátnem", "bohem", "nadpřirozenými silami", obsahem takovéhoto jednání jsou modlitby, hostiny, obětování tvorů či předmětů, průvody, tance aj. Příkladem může být katolický ''mariánský'' '''k.''' (''Marian cult''). V případě kultů, které se nejčastěji soustřeďují kolem charismatických vůdců, se lidé většinou nestávají členy, ale dodržují určitá pravidla chování a řídí se danými teoriemi. Kult členům také nebrání, aby udržovali jiné náboženské vztahy.
  
 
Pojem '''k.''' je též užíván ve významu '''2.''' '''k.''' ''předků'' (''cult of ancestors''), kdy jde o ''rituální aktivity sloužící ke "kontaktu" pozůstalých a zemřelých osob'', v jehož rámci mohou pozůstalí využívat síly či rad mrtvých, o ''projevy úcty k mrtvým''. V rámci křesťanství lze jako ''kult předků'' chápat i uctívání svatých a mučedníků.
 
Pojem '''k.''' je též užíván ve významu '''2.''' '''k.''' ''předků'' (''cult of ancestors''), kdy jde o ''rituální aktivity sloužící ke "kontaktu" pozůstalých a zemřelých osob'', v jehož rámci mohou pozůstalí využívat síly či rad mrtvých, o ''projevy úcty k mrtvým''. V rámci křesťanství lze jako ''kult předků'' chápat i uctívání svatých a mučedníků.
Řádka 8: Řádka 8:
  
 
Ve významu '''4.''' '''k.''' ''osobnosti'' (personality cult) jde v moderní době o jednání spočívající v ''uctívání buď již zemřelých osob'' (státníků, revolucionářů, myslitelů, popových hvězd) ''nebo i osob žijících''. Hmotným projevem '''k.''' osobnosti jsou pak skulptury, muzea, mauzolea, pamětní desky, místa poutního charakteru, místní názvy apod.  
 
Ve významu '''4.''' '''k.''' ''osobnosti'' (personality cult) jde v moderní době o jednání spočívající v ''uctívání buď již zemřelých osob'' (státníků, revolucionářů, myslitelů, popových hvězd) ''nebo i osob žijících''. Hmotným projevem '''k.''' osobnosti jsou pak skulptury, muzea, mauzolea, pamětní desky, místa poutního charakteru, místní názvy apod.  
 +
 +
K. může nabývat i neosobního charakteru: peníze, tělo, úspěch, zdraví, krása, mládí. Může se tak stát, že jedinec uctívá některý z kultů, aniž by se oficiálně hlásil k nějakému hnutí, nebo aniž by si to dokonce uvědomoval.
  
 
V oblasti kultury a umění si mohou svůj '''k.''' osobnosti (ve smyslu věhlasu, popularity, originality, kvality aj.) vybudovat a pěstovat jednotliví aktéři a tvůrci a toto své postavení - ve smyslu nahromaděného sociálního a kulturního kapitálu - pak dále využívat jak k sebefinancování, tak k charitativním akcím ve prospěch potřebných, tak i ke kolektivnímu financování některých projektů v rámci nových médií.     
 
V oblasti kultury a umění si mohou svůj '''k.''' osobnosti (ve smyslu věhlasu, popularity, originality, kvality aj.) vybudovat a pěstovat jednotliví aktéři a tvůrci a toto své postavení - ve smyslu nahromaděného sociálního a kulturního kapitálu - pak dále využívat jak k sebefinancování, tak k charitativním akcím ve prospěch potřebných, tak i ke kolektivnímu financování některých projektů v rámci nových médií.     
Řádka 13: Řádka 15:
 
Související pojmy → [[místo poutní]], → [[rituál]], → [[crowdfunding]], → [[arts marketing]], → [[média nová]].
 
Související pojmy → [[místo poutní]], → [[rituál]], → [[crowdfunding]], → [[arts marketing]], → [[média nová]].
  
L: JANDOUREK, Jan. ''Sociologický slovník''. Praha : Portál, 2001, s. 135-136, 285 s.
+
L: JANDOUREK, Jan. ''Sociologický slovník''. Praha : Portál, 2001, s. 135-136, 285 s.; BARRETT, David V. Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha: IŽ, 1998. 385 s.
  
Eva Heřmanová 30.6.2012
+
Eva Heřmanová 30.6.2012, Lucie Kutmanová 31.3.2013
  
 
[[Kategorie:Vše]]
 
[[Kategorie:Vše]]

Verze z 31. 3. 2013, 10:41

Kult (cult)

Pojem k. (z lat. cultus - pěstěný, vypěstěný) značí v původním náboženském významu 1. jednání určitého společenství vymykající se každodenním praktikám, konající se za zvláštních podmínek (speciální oděv, tělesná očista, duchovní cvičení), na zvláštních k tomu určených místech (chrám, obětiště, posvátné místo) a ve stanovenou dobu (svátky, tradiční slavnosti). Cílem takovéhoto kultovního jednání je kontakt s "posvátnem", "bohem", "nadpřirozenými silami", obsahem takovéhoto jednání jsou modlitby, hostiny, obětování tvorů či předmětů, průvody, tance aj. Příkladem může být katolický mariánský k. (Marian cult). V případě kultů, které se nejčastěji soustřeďují kolem charismatických vůdců, se lidé většinou nestávají členy, ale dodržují určitá pravidla chování a řídí se danými teoriemi. Kult členům také nebrání, aby udržovali jiné náboženské vztahy.

Pojem k. je též užíván ve významu 2. k. předků (cult of ancestors), kdy jde o rituální aktivity sloužící ke "kontaktu" pozůstalých a zemřelých osob, v jehož rámci mohou pozůstalí využívat síly či rad mrtvých, o projevy úcty k mrtvým. V rámci křesťanství lze jako kult předků chápat i uctívání svatých a mučedníků.

Pojem k. je též užíván ve spojení 3. k. rozumu (cult of reason), kde jeho obsahem je uctívání rozumu a preferování racionality, které bylo typické pro (nejen) francouzské osvícenecké hnutí (viz i Jandourek).

Ve významu 4. k. osobnosti (personality cult) jde v moderní době o jednání spočívající v uctívání buď již zemřelých osob (státníků, revolucionářů, myslitelů, popových hvězd) nebo i osob žijících. Hmotným projevem k. osobnosti jsou pak skulptury, muzea, mauzolea, pamětní desky, místa poutního charakteru, místní názvy apod.

K. může nabývat i neosobního charakteru: peníze, tělo, úspěch, zdraví, krása, mládí. Může se tak stát, že jedinec uctívá některý z kultů, aniž by se oficiálně hlásil k nějakému hnutí, nebo aniž by si to dokonce uvědomoval.

V oblasti kultury a umění si mohou svůj k. osobnosti (ve smyslu věhlasu, popularity, originality, kvality aj.) vybudovat a pěstovat jednotliví aktéři a tvůrci a toto své postavení - ve smyslu nahromaděného sociálního a kulturního kapitálu - pak dále využívat jak k sebefinancování, tak k charitativním akcím ve prospěch potřebných, tak i ke kolektivnímu financování některých projektů v rámci nových médií.

Související pojmy → místo poutní, → rituál, → crowdfunding, → arts marketing, → média nová.

L: JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha : Portál, 2001, s. 135-136, 285 s.; BARRETT, David V. Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha: IŽ, 1998. 385 s.

Eva Heřmanová 30.6.2012, Lucie Kutmanová 31.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Lula.k, Quido Meruňka, Zofka777