Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kubismus architektonický

Pojem k.a. značí aplikaci uměleckého stylu kubismu na architektonickou tvorbu. Tento styl vznikl kolem roku 1910–1912 v Praze. Zakládajícím teoretikem k.a. byl architekt Pavel Janák, žák Otto Wagnera. Jedná se o čistě český, potažmo pražský styl, který se za hranice Československa ve své době nerozšířil. Teorie stylu k.a. vychází z Picassova a Braqueova pojetí kubismu. Tedy rozložení (analýza) hmoty na nejzákladnější geometrické útvary. Tato myšlenka však byla realizovatelná pouze v rámci dekorace fasády, a to především z technologických a finančních důvodů.

Podle historika architektury Zdeňka Lukeše byla jedním z hlavních podnětů pro vznik k.a. výrazná racionalizace architektury, jež propagovala wagnerovská škola v čele s Janem Kotěrou. Jedná se tedy o snahu navrácení tradičních prvků do architektury. Janák o myšlenkách k.a. pojednává ve své stati Hranol a pyramida, kde odkazuje k tradici české gotiky a baroka. Zároveň lze hovořit o snaze založení československého národního stylu, jímž se později má stát rondokubismus.

Mezi architekty tvořící v k.a. patří: Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Otakar Novotný, Emil Králíček aj.

K. v české architektuře se projevoval v členění vnějšího vzhledu staveb, průčelí, rámování oken a vchodů. K. se promítl do vzhledu nábytku a užitných předmětů. Nejvýznamnější pražská k. stavba je Dům U Černé Matky Boží na Ovocném trhu na Starém městě navržený Josefem Gočárem v letech 1912 – 1913. Dům je díky svému vnějšímu vzhledu a kavárně v k. stylu ikonou architektonického k.

Z počátku 20. století pochází řada nájemních a obytných domů, včetně reprezentativních vil s prvky k. (v Praze například Trojdům na Rašínově nábřeží , činžovní dům na Vyšehradě od Josefa Chochola, Vila na Libušince od Emila Králíčka), budov pro veřejné účely (Lázeňský dům v Bohdanči od Josefa Gočára) a drobných městských staveb (hřbitovní zeď v Praze – Ďáblicích od Vlastislava Hofmana, lucerna v Praze na Novém Městě, hrobka Nejedlých v Mnichově Hradišti od Emila Králíčka).

Nadace českého k. spravuje kubistickou Bauerovu vilu postavenou architektem Josefem Gočárem v letech 1912 - 1914 v Libodřicích u Kolína, kde se po několikaleté rekonstrukci otevřelo i Muzeum a galerie českého k.

Související pojmy: → kubismus, → architektura, → rondokubismus.

L: LUKEŠ, Zdeněk. Český architektonický kubismus. Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2006, 167 s.; BREGANT, Michal. Kubistická Praha. Praha : ve spolupráci s nakl. Odeon, 1995, 231 s.; LÍBAL, Dobroslav a Patrik LÍBAL. Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích: 1909-1925 : průvodce. Praha : Svoboda Servis, 2000, 296 s.; Nadace českého kubismu [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: [www.nck.cz]

Kateřina Novotná, Eva Heřmanová, Pavlína Stoklasová 6.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Paja100, Quido Meruňka, Zofka777