Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kubismus

K. je umělecký avantgardní styl vzniklý kolem let 1906–1908 ve Francii. K. dělíme na analytický (hermetický) a syntetický. Hlavní snahou kubistů bylo zachycení přesahu reality skrze prostorové zjednodušení a rozebrání objektu. V první fázi nastupuje analýza – rozklad objektu na základní geometrické tvary realizované pouze v ploše – jedná se o překrývající se obrazce ve specifických kompozicích. Ve druhé fázi k. jsou tyto obrazce opět spojovány do původní formy objektu, avšak z několika úhlů pohledu najednou. Původně byl k. inspirován primitivním africkým a indiánským uměním. Oblíbenými objekty byly především zátiší a portréty, ale v k. byla též důležitá krajinomalba. Novou formou často používanou kubisty byla koláž.

Autory stylu k. jsou malíři Pablo Picasso a George Braque. Prvním kubistickým obrazem byly Slečny z Avignonu vytvořené v roce 1907 Pablem Picassem. Z období pozdního k. je nejvýraznějším dílem Guernica z roku 1937 od stejného autora.

V roce 1910 bylo již tolik umělců ovlivněno prací Braqua a Picassa, že kritici začali hovořit o kubistické škole. Patřil mezi ně Juan Gris, jehož malby představily nový barevný tón (Braquovy a Picassovi obrazy byly často téměř monochromatické).

K. se postupně rozšířil z Francie do dalších zemí a zasáhl všechny umělecké oblasti. K. ovlivnil i sochařství – zejména Alexandra Archipenka, narozeného v Rusku, Jacquesa Lipchitze, narozeného v Litvě a Francouze Henriho Laurense. K. vyvolal další četná hnutí v různých zemích. Jeho doznívání pokračovalo dlouho po válce, nevyhnul se ani USA, kde ho Stuart Davis jemně, ale energicky přizpůsobil svým obrazům specificky amerických předmětů.

V oblasti architektury a sochařství pak získal specifický ráz na území Čech. Zde vznikla kubistická architektura a prvním kubistickým sochařem se stal Otto Gutfreund.

Související pojmy: → kubismus architektonický, → rondokubismus, → koláž.

L: ŠVESTKA, Jiří, VLČEK, Tomáš. Český kubismus 1909–1925. Praha : Modernista, 2006, 455 s.; PIJOÁN, José. Dějiny umění, díl 9. Praha : Odeon, 1991, 334 s.; HUGHES, James. Velká obrazová všeobecná encyklopedie. Praha : Svojtka a Co., 1999.

Kateřina Novotná, Eva Heřmanová 16.12.2012, Simona Kejvalová 10.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777