Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kruchta

(z něm. Gruft = krypta)

K. je 1. hudební tribuna situovaná v kostele obvykle na západní straně a přístupná zvláštním schodištěm . Je vybavena varhanami a určená pro pěvecký sbor a hudebníky (doprovod liturgie). Stavěla se nejčastěji oproti hlavnímu oltáři (někdy i ve dvou patrech nad sebou) nebo nad jednou či oběma bočními loděmi. U chrámů s centrální dispozicí se k-y často rozprostírají po celém obvodu. K. často bývá podklenutá a opatřená poprsníkem, balustrádou nebo mřížemi.

Přeneseně se tak říká 2. vyvýšenému místu v sálech, hostincích, kde seděli hudebníci.

Související pojmy: → liturgie, → oltář, → chrám, → poprsník, → balustráda, → klenba, → sbor pěvecký.

L:
BLAŽÍČEK, Oldřich J, KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 113.
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 167.
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 526.

Odkazy:
Wikipedie. Heslo Kruchta. Přístup z: [1]

Anna Goldmanová 24.1.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Quido Meruňka, Zofka777