Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Krakorec

Krakorce v interiéru hradu a zámku Český Šternberk, 2004. Zdroj: Foto autorka
Tvrz Drslavice na Prachaticku. Krakorce nesoucí arkýř, 2008. Zdroj: Foto autorka
Tvrz Cuknštejn na Novohradsku. Krakorce nesoucí prevét, 2004. Zdroj: Foto autorka

K. je nosná konstrukce, resp. nosný stavební prvek, který stupňovitě vystupuje z plochy stěny (z líce zdiva) a nese další stavební prvky jako např. arkýře, ochozy, pavlače, balkony, prevéty, římsy, klenební žebra apod. K. bývají nejčastěji kamenné, mohou ale být i dřevěné, nejčastěji jsou tvořeny jedním až čtyřmi různě dlouhými, na koncích zaoblenými kvádry uloženými nad sebou. Synonymicky je užíván i pojem konzola, přesná hranice pro užívání obou pojmů není ani v odborné literatuře vymezena.

Funkce k. je jednak statická, k. však mají i funkci estetickou a jsou užívány v exteriérech i interiérech staveb. Původní funcí k. byla funkce obranná, kdy v podlaze k. bylo možno vytvořit otvory, jimiž byly na případné útočníky vrhány kameny nebo lita horká smůla (viz i pojem podsebití – pod sebe bíti).

Související pojmy: → architektura hradní, → hrad, → tvrz, → prevét, → arkýř, → ochoz, → konzola, → podsebití.

L: KUČA, Karel. České, moravské a slezské zvonice. Praha : Libri, 2001, s. 359, 379 s.; Terminologie. O hradech.eu. Pojem Konzola. Přístup z: [1]

Eva Heřmanová 24.7.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777