Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Krakelování

(z franc. craquelure = prasklina), synonymicky též krakeláž, krakely, kraky, krakelatura.

K. představuje praskliny (krakely) či systém prasklin v obrazové vrstvě obrazů, v keramických glazurách (mohou být i záměrné a sloužit jako dekorace), v malbou opatřené vrstvě artefaktu (např. v polychromii) aj. Teoreticky může krakelovat malba jakoukoli technikou, na kterémkoli podkladu (záměrně či nezáměrně krakeluje též glazura keramiky), avšak obrazy s podložkami jako papír, měď, kámen, krakelují jen výjimečně. Nejvíce pozornosti je věnováno krakeláži olejomaleb, protože tato technika měla v historii evropského malířství důležité postavení.

K. je projevem degradačních procesů, které provázejí stárnutí těchto materiálů (zpravidla jde o úplné ztuhnutí pojidel v barvách, které ztrácí pružnost a přizpůsobivost vůči mechanickýma chemickým vlivům). Krakeláže vznikají z určitých příčin v technologii jak samotného umělce, tak díky technologii spjaté s danou dobou. K. proto může sloužit znalcům jako rozlišovací znak.

K. může vzniknout i neodborným svinutím obrazu, špatným vypnutím klínových rámů, přilepením darovacích a ověřovacích listin na rub plátna atd. Restaurátor umí zjistit příčiny vzniku krakeláže, čímž může přispět i k datování a lokalizaci vzniku díla, jeho pravosti, k určení míst přemaleb či domaleb. Zjištěním příčin vzniku krakeláže jim můžeme napříště předejít.

Rozlišujeme:

  • krakely časné – vznikají již v během schnutí díla a jsou typické pro vrstvenou malbu; nezasahují do podkladu – olejový film degraduje, pochází ze špatně zvládnuté technologie (např. překlížení podkladu, v urychlování schnutí, nevhodné prostředí umístění díla, objemové změny v barevných vrstvách). K. způsobují i některé pigmenty, všechny lakové barvy (např. mořenový lak) a barvy obsahující saze. K. má různou podobu, např. kůrovitou nebo bodlákovitou.

Časné krakely obvykle bývají lokalizovány kolem určitých barev a kritických míst; bývají široké, se zaoblenými okraji.

Zvláštní k. vzniká na jednotlivých podložkách (např. souběžné a křížové krakely na dřevěných deskách, síťové systémy krakel na plátnech různé hustoty a nevhodné textilní vazby). Záleží na síle podkladových nátěrů – tenčí vrstvy podkladů na plátně způsobují méně prasklin, u dřeva platí opak. Odolnější jsou dřeva slaběji reagující na atmosférické změny, např. dub, mahagon. Stálost desky lze zvýšit tím, že se vyvaří ve vodě a nechá se dokonale vyschnout.

K. má různé tvary v závislosti na původu; např. pavučinové praskliny (přepnutí plátna nebo podložka se suky, nebo též k. vzniklé mechanickým poškozením, např. úderem). Více krakelují obrazy malované jemně třenými pigmenty, na málo pružných (klihokřídových) či překlížených podkladech. Méně praskají díla na sádrových podkladech.

  • krakely staré – praskliny vzniklé převážně pohybem podložky malby (např. změny atomosférické vlhkosti). Obvykle se začínají u maleb objevovat při stáří 100 let (někdy již po desetiletích). Vytvářejí síť po celém obraze. Zásadně jsou ovlivněny typem podložky a sílou podkladových nátěrů. Dřevěná deska vytváří při slabém podkladu příčné krakely, při středně silném podkladu krakely i příčné. Plátno odolává k. hůře – záleží na způsobu tkaní, hustotě plátna, směr tahu napnutí plátna – čím silnější je podklad, tím spíše k. vznikne (typické jsou na obrazech se silnou šepsovou vrstvou z konce 18. a počátku 19. století). K. vzniká spíše na malbách pojených makovým olejem.

Související pojmy: → plátno, → olejomalba, → šeps, → obraz, → pigment, → restaurátor, → artefakt, → polychromie, → lak, → znalec umění, → glazura, → keramika.

L:
BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 185.
HLAVÁČOVÁ, Klára. Restaurování obrazů a jeho financování: Magisterská diplomová práce [on-line]. [cit. 2014-6-20]. Brno, 2010, s. 47. Přístup z: http://is.muni.cz/th/179759/ff_m/diplomova_prace_-_restaurovani_obrazu.pdf.
KUBIČKA, Roman, ZELINGER, Jiří. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004, s. 131.

Anna Goldmanová 21.6.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777