Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Krajka vamberecká

Vamberecká krajka je jedinečný druh krajky, který se vyrábí v oblasti Vamberecka. Jedná se o krajku vláčkovou, vyráběnou paličkováním z velmi tenkých bavlněných nití. Vamberecká krajka je typická svým druhem půdice. Jemnost krajky pak záleží na hustotě paličkování, krajky mohou být hrubé, středně hrubé či jemné. Vamberecká krajka je zcela jedinečná a typická pro danou oblast, stejnou krajku nenajdeme nikde jinde na světě.

Krajkářská tradici na Vamberecku sahá až do 17. století, oblast Orlických hor ale byla centrem textilní výroby již mnohem dříve (od 14. století). Paličkovanou krajku do této oblasti přinesla belgická šlechtična Magdaléna Grambová. Zpočátku se zde vyráběla krajka valencienská a bruselská, až později se v této oblasti vyvinul zcela nový způsob paličkování. Vamberecká krajka se ve své době těšila velké oblibě. Paličkování se stalo zdrojem obživy mnoha rodin, paličkovali dokonce i muži.

V roce 1889 byla založena První odborná krajkářská škola ve Vamberku. V této době se totiž začala vyrábět krajka strojová, která se masově rozšířila po celém světě. Založení této školy tedy byla odezva na manufakturní výrobu a pokus o udržení krajkářské tradice. Ačkoliv je krajkářská tradice na Vamberecku stále živá, paličkovaná krajka se vyrábí ve velmi omezeném množství, zejména kvůli opadajícímu zájmu o tento český unikát.

Související pojmy: → kultura lidová, → krajka, → tradice, → manufaktura, → paličkování, → unikát, → folklor, → folklorismus, → výšivka.

L:
MERTOVÁ, Petra. Paličkovaná krajka jako společenský, sociální a ekonomický fenomén. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Brno 2007.
NOVÁKOVÁ, Michaela. Krajkářská tradice, možnosti jejího zachování a prezentace na příkladu Vamberecké krajky. Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Arts Managementu, Praha 2014.

Odkazy:
Muzeum krajky. Vamberk. Přístup z: [1]
Vamberecká krajka. Přístup z: [2]

Michaela Nováková 12.5.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777