Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Krab

Ozdobný gotický krab. Zdroj: 10 století architektury Olomouckého kraje. Gotika. Přístup z: [1]
Architektonický gotický prvek - krab - na středověké kašně, Kutná Hora, 2003. Zdroj: Foto Eva Heřmanová
Krabi na gotickém chrámu sv. Barbory, Kutná Hora, 2003. Zdroj: Foto Eva Heřmanová

(odvozeno od fr. crochet = dráp)

K. někdy nazývaný i "žába" nebo "žabka" je dekorativní plastický kamenický prvek typický pro gotické stavby. Má tvar plasticky vytvarovaného listu nebo poupěte. Používal se k ozdobě opěrných oblouků, štítů, vimperků, fiál apod. kde byl umísťován ve velkém počtu a v pravidelných rozestupech; také byl hojně užíván na monstrancích, oltářích, kašnách aj. V rámci gotické stylizace někdy ztrácí původní tvar a přechází do abstraktní podoby nepřipomínající svou rostlinnou podobu.

Související pojmy: → architektura, → dekorace, → gotika, → oblouk, → štít, → monstrance, → oltář, → stylizace.

L:
HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Praha : Středisko státní památkové péče, 1980. s. 159, 309 s.
ŠEVCŮ, Ondřej. Architektura: lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha : Grada, 2013, 256 s.

Odkazy:
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově. 10 století architektury Olomouckého kraje. Přístup z: [2]
Wikipedie. Heslo Krab (architektura). Přístup z: [3]

Veronika Staňková 18.12.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jitka Černá, VeronikaS, Zofka777