Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kostel (church)

(z lat. castellum = hrad), synonymicky chrám, chrám Páně

K. je samostatná stavba, vybavená ke konání pravidelných bohoslužeb. (Čechura). Ve vlastním slova smyslu jde o vysvěcenou (tj. sakrální) stavbu, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbám. Pojem k. je však užíván i pro stavby odsvěcené, které již ztratily svoji tradiční funkci a jsou využívány alternativními způsoby jako kulturní zařízení (pro výstavy a koncerty, jako knihovny, archivy, místní muzea) nebo i jako restaurace, prodejny, sklady a nejrůznější provozovny, hotely, informační centra, pro soukromé ubytování (tzv. kostelní lofty), a to zejména z důvodu uchování exteriérové podoby, z důvodu tradice a kolektivní paměti.

Používání pojmu k. není vzhledem k pestrosti jeho podob jednotné. Historické prameny ze středověku i novověku nezohledňují fyzickou podobu a funkci dané stavby, ale používají buď pojem ecclesia pro farní k. (beneficium obsazené farářem) nebo pojem capella pro nejrůznější ostatní stavby. Pojmem ecclesia je označována stavba určená k veřejným bohoslužbám, termín capella je vyhrazen pro objekty poskytující soukromé, byť v některých případech veřejnosti přístupné bohoslužby. (Čechura) Pod pojem k. bývají zahrnovány jak farní, tak i tzv. filiální k-y, tj. k-y spravované farářem z jiného centra, tak i hradní, zámecké či jiné kaple různé velikosti i funkce.

Související pojmy: → památka, → památka sakrální, → památka církevní, → církev, → náboženství, → religiozita, → sekularizace, → sakralizace, → kultura duchovní, → kultura, → kaple, → kaplička, → památka zaniklá, → kostel farní, → kostel filiální, → katedrála, → bazilika, → rotunda, → kostel opevněný, → kostel klášterní, → kostel hřbitovní, → kostel poutní, → kostel sloupový, → databáze kostelů a kapliček, → bohoslužba, → modlitba, → modlitebna, → krajina kulturní, → krajina religiózní, → megakostel, → typy kostelů.

L:
ČECHURA, Martin. Zaniklé kostely Čech. Praha : Libri, 2012, 344 s.

Odkazy:

Eva Heřmanová 23.9.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka