Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kopie

Pojem k. je užíván ve smyslu 1. opisu nebo jiného přenesení (průpis, průklep, otisk, obtisk, obtah, snímek) podoby originálu do samostatného exempláře bez jakýchkoli tvůrčích zásahů.

V oblasti kultury a umění v podstatě jde o 2. opakování nebo napodobení jistého konkrétního uměleckého díla jinou rukou nebo s pomocí nových technologií nebo pomocí rozmnožovacích a kopírovacích strojů; pojem může být chápán i jako 3. věrná napodobenina díla.

V kontextu autorského práva je k. věrná napodobenina díla, která, je-li vybavena identifikačními znaky napodobitele představuje tzv. licencovanou k., není-li těmito znaky vybavena, jde o plagiarismus.

V oblasti památkové péče můžeme k. vytvořit pouze v případě, jestliže je přesně znám originál artefaktu a dále je třeba ji umístit na místo původního originálu (kopie kamenů Karlova mostu v Praze, pak není ohrožena a zůstává autentičnost památky).

Související pojmy: → replika, → plagiát, → plagiarismus, → falzum, → falzifikát, → autor, → práva autorská, → vlastnictví duševní, → spoluautorství, → dílo, → remix, → copyright, → copyleft, → licence, → kompilát, → průmysl kulturní, → originál, → imitace, → duplikát, → faksimile, → autenticita.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 85.

Tomáš Pek, Eva Heřmanová 4.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777