Z Arts Lexikon
Verze z 11. 4. 2013, 18:24, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Konzervace (conservation))

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Konzervace (conservation)

Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Zdroj: [1]
Výtah lodí Fontinettes v Arques ve Francii, pozůstatek budování vodních kanálů z 19. století. Zdroj: [2]

Pojem k. (z lat.) zjednodušeně znamená 1. udržování, uchování, ale také 2. proces nebo metodu, jejichž cílem či výsledkem je úprava látek, předmětů, materiálů atd. napomáhající jejich ochraně před rozpadem, zničením, zkažením, tj. zachování dochovaného. Ve spojení s památkami jde o postup, který má prodloužit existenci památky; k. je v podstatě součástí údržby památky.

V památkové péči k. označuje 3. technické zajištění památky zaměřené k jejímu zachování. Spočívá v odborném ošetření hmotné podstaty památky, zastavení nebo zpomalení rozkladu materiálu (kamene, zdiva) upevněním její povrchové úpravy (barevné vrstvy malby, barevného povrchu plastiky), ustálením dochovaného stavu. K. památky se někdy provádí již preventivně, tj. dříve, než se projeví působení škodlivých vlivů prostředí na hmotu a vzhled památky. "Při k. se užívají jak chemické, tak i mechanické zásahy (např. podepření, zakrytí v zimě, proti nepřízni počasí, nikoliv však doplňování chybějících částí památky)." (Pek)

Obecně se pojmem k. památky označuje taková metoda památkové péče, která připouští pouze zásahy upravující a zajišťující dochovaný stav, bez všech doplňků a rekonstrukčních záměrů. Technika by tedy neměla provádět žádné pronikavé zásahy do hmotné a umělecké podstaty díla. Specialisté na k. se rozdělují podle druhu památky (kov, papír a další). Pracoviště pro k. a restaurování předmětů s ozařovací a plazmochemickou laboratoří existuje např. v Roztokách u Prahy [3].

K. je vedle → konverze a → destrukce jedním ze tří základních přístupů ke kulturnímu a v tom i k průmyslovému dědictví. Příkladem k. objektů průmyslového dědictví, jejímž cílem je zachování objektů či areálů v takovém stavu, ve kterém se nacházely v době své původní aktivní funkce, může v Česku být např. Důl Michal (v Ostravě-Michálkovicích), v zahraničí pak Výtah lodí Fontinettes (v Arques ve Francii).

Důl Michal. V době ukončení těžby v červnu 1994 byly objekty a technická zařízení dolu prohlášeny kulturními památkami, celý areál byl národní kulturní památkou prohlášen v roce 1995. Instalace v dole Michal je řešena tak, že přibližuje poslední pracovní den horníka (v expozici byl uplatněn model tzv. „posledního pracovního dne“, tj. stav, jako by zdejší pracovníci odešli právě včera). Návštěvníci si tak mohou prohlédnout původní vybavení kanceláří, jednotlivých provozů a především strojovnu s původním technickým zařízením. Díky těmto atributům byl důl Michal zapsán spolu s dalšími objekty Ostravska na Indikativní seznam ČR pro zápis na → Seznam světového dědictví UNESCO a je také druhým kotevním bodem Mezinárodního sdružení → European Route of Industrial Heritage (ERIH), což stvrzuje prestižní pozici dolu mezi významnými technickými památkami Evropy.

Výtah lodí Fontinettes. Tato technická památka je pozůstatkem budování vodních kanálů na severu Francie v 19. století, které měly za cíl zejména umožnit zásobování uhlím. Patří k nejzajímavšjčím v Evropě a je zpřístupněna veřejnosti; k vidění je funkční jeřáb, otočný most a tlaková komora včetně kompletního technického vybavení. Případná → konverze by byla v tomto případě nejen velmi problematická, ale i zbytečná, neboť charakter stavby lepší než stávající využití v podstatě neumožňuje.

L: WAGNER, Václav. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha : Národní památkový ústav, 2005. 135 s.; VORÁČ, Miloš ed. Umění restaurovat umění: práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996-2006: Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, 1.12.2006-18.3.2007. V Brně: Moravská galerie, 2006. 143 s.; KOL. AUTORŮ: Obnova památek: sborníky příspěvků ke konferencím. Praha : Studio Axis, 2001; BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 180; TROJAN, Raul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha : Fortuna, 1996, s. 102; SYROVÝ, Bohuslav. Architektura - naučný slovník. Praha, 1961, s. 110; PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 85; NPÚ. Důl Michal. Ostrava. Přístup z: [4].

Související pojmy: → památka kulturní, → památka technická, → památka industriální, → konsolidace, → oprava památky, → údržba památky, → dědictví průmyslové, → dědictví kulturní.

Andrea Svitáková 13.10.2012, Tomáš Pek 4.2.2013, Jan Mottl 11.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Svitáková, Zofka777