Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Konzervátor

K. je odborný pracovník, který podniká kroky k záchraně památky či stabilizaci přirozených či jiných destrukčních procesů a jejich důsledků, kterým památka podléhá. Odborně vede práce na památce tak, aby byl zastaven nebo zpomalen rozklad materiálu a byl ustálen dochovaný stav.

Součástí práce k. je diagnostika poškozujících změn. Po zevrubné prohlídce a průzkumu objektu určí metodiku konzervačních zásahů. Nejprve zpravidla odstraní nežádoucí vlivy na památku (artefakt očistí, odstraní produkty plísní, hub a dalších živých organismů), dále artefakt sanuje, zpevní jeho materiál impregnacemi a provádí další aktivní či pasivní zabezpečení artefaktu, které by jej mělo ochránit před dalším poškozením (konzervace preventivní).

K. může aplikovat jen takové metody a prostředky, které nesmí památku ohrozit a omezit případné další konzervační zásahy. Jeho zásah má být účinný, trvanlivý a neškodný pro vzhled památky.

Veškerou práci na artefaktu musí k. dokumentovat. Oproti minulosti je dnes konzervování činnost vysoce odborná a nemůže být konána jen na základě subjektivního názoru. K. koná kroky k udržení a zachování artefaktu, oproti restaurátorovi, který dílo renovuje – doplňuje chybějící části poškozené památky novotvarem.

Související pojmy: → konzervace, → renovace, → sanace, → artefakt, → restaurátor, → památka, → pamětihodnost.

L: KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004, s. 118; BLAŽÍČEK, Oldřich J a Jiří KROPÁČEK. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, 180 s.

Anna Goldmanová 3.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777