Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Konverze

Zdařilá konverze nádraží Ujkovice na Mladoboleslavsku, na obytnou funkci a minipivovar. Zdroj: [1]

K. obecně značí 1. jakoukoliv přeměnu, změnu, převod či obrat.

V oblasti hmotné kultury představuje pojem k. památky tvůrčí (viz → akceptace a → intervence) nebo netvůrčí (viz → destrukce) 2. proces přizpůsobení, při kterém jsou stavebně starší budovy rozvíjeny pro nové ekonomicky životaschopné využití. Zdařilou tvůrčí k. lze chápat jako ekonomický přínos nejen pro vlastní objekt, ale i pro celou urbanistickou strukturu dané lokality. Častěji, šířeji, ale v podstatě synonymicky užíván je i pojem → adaptace památky (z angl. adaptive reuse). Nejčastěji je pojem užíván ve spojitosti s industriálním dědictvím nebo sakrálními památkami.

V oblasti internetového marketingu představuje pojem k. 3. akci návštěvníka webových stránek, která představuje naplnění jejich cíle (u e-shopu je k. dokončení nákupu určitého nabízeného zboží, popř. odeslání vyplněného poptávkového formuláře, prokliknutí na určitém, např. affiliate odkazu, stažení demoverze, rezervace zboží, výpujčky, služby aj.). Za méně významnou k. může být považováno i přihlášení se k odběru newsletteru, registrace na dané stránky, použití "volební" či jiné kalkulačky, provedení komparace cen od více poskytovatelů apod. Takovéto konverze pouze indikují potenciální možnost přeměny návštěvníka v zákazníka či uživatele a mívají menší význam (jen malá část odběratelů newsletteru reálně na získané informace reaguje), přesto je sledování takovýchto sekundárních k. užitečné.

V oblasti náboženství označuje k. 4. proces nebo výsledek přijetí nové náboženské identity, změnu dosavadního význávaného náboženství a příklon k náboženství novému, jež zpravidla pro daného člověka (konvertitu) představuje významný životní předěl (rozdílný přístup k životu, odlišná hodnotová orientace, zpřetrhání či substituce stávajících sociálních vazeb,

V oblasti nových médií označuje k. nejčastěji 5. převod formátů audiovizuální souborů, přeměnu formátů textových souborů, hromadný převod adresářů, přeměnu 2D na 3D vyobrazení apod.

Další významy: měnová či devizová k.; k. měrných jednotek; autorizovaná k. dokumentů z elektronické do listinné podoby na žádost na CzechPointech; právní k. (viz [2]) aj.

Související pojmy: → konverze neekonomická, → industriál, → památka technická, → památka industriální, → dědictví průmyslové, → architektura industriální, → konzervace, → destrukce, → náboženství.

L: ZEMÁNKOVÁ, Helena. Tvořit ve vytvořeném. Praha : CERM, 2003, 160 s.; VORLÍK, Petr. AID - Akceptace, intervence, destrukce. Časopis Architekt, č. 10, 2009. Přístup z: [3]; Lecyklopaedia. Heslo Konverze. Přístup z: [4].

Eva Heřmanová, Jan Mottl 12.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777