Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Konstruktivismus

(z lat. construere = spojovat, skládat, sestrojovat)

K. je umělecký, zejména architektonický, směr, který vznikl v roce 1914 v Rusku. Zde měl k. významné postavení až do 30. let 20. století. Za zakladatele je považován Vladimir Tatlin.

K. se snaží umělce stimulovat k vytváření nového typu uměleckých děl a k používání nových a různorodých nástrojů jako prostředků uměleckého vyjádření (např. kov, dráty, sklo, umělou hmotu, fotografie). K. klade důraz na kvalitu materiálu, účelnost, jednoduchost a konstrukci. Prolíná se s raným funkcionalismem, ale na rozdíl od něj je dynamičtější (akcentuje diagonály a vertikální konstrukce).

Vůči Tatlinovu pojetí k-u se vymezovali N. Gabo a A. Pevsner, autoři Manifestu realismu (1920). V něm popisují nový směr, konstruktivní realismus, založený na kinetice. Mezi k-tické směry se řadí → purismus, → suprematismus, → neoplasticismus, → Bauhaus.

Díky k-u se podařilo představit světu umělecké snahy Sovětského svazu a je oceňován také za to, že dokázal popsat industriální společnost. K. se stejně jako další avantgardní proudy stal součástí a spolutvůrcem komunistické revoluce v Rusku. Umělci ohlašovali budoucí kulturu práce a smrt umění. Toto radikální pojetí k-u se nazývalo produktivismem. Umělec byl chápán jako výrobce sloužící své třídě.

Symbolem sovětské konstruktivistické architektury se stala Věž III. internacionály (1919-1920). Tento návrh Vladimira Tatlina se ovšem nerealizoval. Dílo Vladimira Tatlina je však cenné díky konstruktivistickým reliéfům.

K. se projevil také mimo Sovětský svaz. Tendence jsou patrné u belgického sochaře George Vantongerlooa, člena skupina De Stijl. S novými materiály a technologiemi experimentovali také členové Bauhausu - Oskar Schlemmer nebo László Moholy-Nagy.

K dalším významným osobnostem k-u patří Alexandr Rodčenko, Varvara Stěpanova, nebo El Lisickij.

Související pojmy: → umění, → architektura, → fotografie, → avantgarda, → hnutí De Stijl, → Bauhaus, → funkcionalismus, → reliéf.

L:
PIJOAN, José. Dějiny umění: 11. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, Balois, 2000, s. 234-337, 254 s.
Umění nové doby: encyklopedie. Vyd. 1. Editor René Huyghe. Praha : Odeon, 1974, 470 s., obr. příl. Světové dějiny (Odeon), 52. sv.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, 429 s.

Odkazy:
Artmuseum.cz. Konstruktivismus [online]. 2007 [cit. 2015-03-28]. Přístup z: [1]
SCS.ABZ.CZ. Slovník cizích slov: Konstruktivizmus [online]. [cit. 2015-03-28]. Přístup z: [2]
Kultura.cz. Konstruktivismus [online]. [cit. 2015-03-28]. Přístup z: [3]

Zlata R. 28.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Zlata.r, Zofka777