Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Konsolidace (consolidation)

Pojem k. (z lat. con-, dohromady a solidus, pevný) znamená upevnění, ustálení, urovnání.

V oblasti kultury se používá nejčastěji ve spojení konsolidace památky. 1. V památkové péči konzervační postup, který odstraňuje hmotnou nesoudržnost památky, tj. jinými slovy jde o upevnění stavu památky alespoň provizorním zajištěním jejích ohrožených míst. 2. V architektuře má technickou a konstrukční povahu (zpevnění konstrukce stavy, její stabilizace). Jinak se slovo používá i v jiných oblastech: např. v lékařství znamená 3. zkostnatění zlomeniny kosti, ustálení stavu pacienta; v bankovnictví pro 4. sjednocení různých závazků v jeden závazek, urovnání financí firmy či státu po období špatného hospodaření a další.

Slovo se v češtině objevuje až ve 20. století, a to jako převzaté. Evropské jazyky je převzaly z latiny, v angličtině je poprvé doloženo kolem roku 1512.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia 1997, s. 178; PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena, PETRŮ, Jaroslav, RIEDL, Dušan, SVOBODA, Antonín, Marián. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri, 1999, s. 457, 521 s.

Související pojmy: → památka kulturní, → rekonstrukce, → rekonstrukce náznaková.

Andrea Svitáková 12. 10. 2012, Eva Heřmanová 6.12.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Svitáková, Zofka777