Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Česká komora architektů

Č.k.a. je stavovskou profesní organizací, která je spolu s Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě zřizována zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Podle tohoto zákona sdružuje jednak všechny autorizované architekty, jednak autorizované urbanisty a autorizované projektanty územních systémů ekologické stability (ÚSES). Komora má dle zákona primárně pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí. Komora dále organizuje zkoušky odborné způsobilosti, sdružuje autorizované osoby a dohlíží na odborný a etický výkon profese. Dále vede seznamy autorizovaných osob, uděluje, odnímá a pozastavuje autorizaci, vydává standardy výkonů a dokumentace, spolupracuje s obdobnými zahraničními institucemi a hájí stavovské i sociální zájmy svých členů. Náklady na svou činnost Komora pokrývá zejména z členských poplatků, z poplatků za udělení autorizace a další úkony, z pokut a příspěvků či darů.

Komora má tyto orgány: valnou hromadu, představenstvo, předsedu komory, dozorčí radu, stavovský soud a autorizační radu. Veškeré funkce v orgánech Komory jsou čestné, hrazeny jsou pouze náklady spojené s výkonem těchto funkcí a náhrady za ztrátu času.

Související pojmy: → architekt, → architektura, → urbanismus, → autorizace, → etika, → standard, → dokumentace, → instituce, → dar, → komora, → komora Česká filmová, → Památková komora České republiky.

Odkazy:
Česká komora architektů [online]. [cit. 2014-05-14]. Přístup z: [1].
Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zdroj: [2], [3].

Martina Perková 14.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Aleška, Sphinx, Zofka777