Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Komedie

Název k. spojuje Aristoteles s kómos (průvod spjatý s Dionýsovým kultem - malé dionýsie). Mezi její prvky patří komické scénky ze života (v kostýmech: vycpaná břicha a zadnice, přivázaný kožený falos, tj. předimenzovaný mužský úd), sborové písně, agón (tj. zápas, např. jara se zimou), tance ve zvířecích maskách. Má humorný nadhled nad lidskou nedostatečností a slabostmi; humor s vkusnou komikou jsou základním pilířem tohoto útvaru. Problémy v rámci k. se dají vyřešit a vše se nakonec v dobré obrátí. K. se skládala z řady výstupů spojených postavou šprýmaře bez dějové, časové a místní souvislosti (souvislosti začala získávat už v Řecku, ale plně se rozvíjí až v Římě).

K. vznikla v Athénách - tzv. Attická komedie má 3 etapy vývoje:

1. Stará komedie - politická, úzce spjata s životem obce; kritika nedostatků politického života, ale i filosofů - sofistů, tragiků, dithyrambů i moderní hudby; vedle sólistů vystupuje sbor, někdy maskovaný za zvířata, lodě, oblaka, spojenecká města; někdy má až fantastické téma; volná kompozice; autory jsou např. Eupolis, Kratinos, Ferekratis, Aristofanés aj.

2. Střední komedie - menší význam sboru; písně a tance střídají přestávky; písně - embolima - nesouvisejí s dějem; změna politických systému = mění se útočnost, ztrácí se adresná kritika, přibývají směšné typy - parazit, kuchař, hetéra (prostitutka), mizí obscénnost; z autorů např. Aristofanés, Anaxandridés a Alexis.

3. Nová komedie - mizí spojení s Dionýsovým kultem i fantastičnost; přibývají náměty ze všedního života středních vrstev; časté typy - lakomý a přísný otec, hádavá manželka, zamilovaný lehkomyslný syn, mazaný otrok, příživník, vychloubavý voják, hetéra; hlavními motivy jsous láska s překážkami, peníze, odložení dítěte (Anagrorisis); autory jsou např. Filemon, Difilos, Menandros.

Související pojmy: → divadlo, → tragedie, → komika.

Články na téma divadlo. Přístup z: [1]; Wikipedie. Heslo komedie. Přístup z: [2].

Lucie Dvořáková 23.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Lucie789, Zofka777