Z Arts Lexikon
Verze z 24. 10. 2014, 18:37, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Klub Augusta Sedláčka)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Klub Augusta Sedláčka

K.A.S. je dobrovolným sdružením spojujícím běžné zájemce i odborníky zajímající se o hrady, zámky, tvrze, panská sídla a opevněné objekty. Cílem klubu je jejich vědecké poznání, ochrana a pomoc při péči o tyto objekty a dále popularizace výsledků činnosti klubu. Členové klubu mají příležitost setkávat se, vyměňovat si informace, aktivně se účastnit na výzkumu a ochraně památek.

Za tímto účelem K.A.S.:

  • pořádá přednášky, odborné semináře a společenské akce pro členy i pro veřejnost,
  • pořádá exkurze do památek a zájezdy za nimi,
  • vydává odborné i informační publikace, i společně s dalšími spolky a institucemi; samostatně vydává periodicky tiskovinu, v níž zveřejňuje výsledky svých bádání a z níž lze získat informace o činnosti klubu (vydává ročenky, od roku 1990 vydává zpravodaj Hláska, dále vydal např. 22 sešitů v edici Zapomenuté hrady, tvrze a místa),
  • vyhledává ohrožené a poškozené památky a upozorňuje na jejich stav instituce a veřejnost,
  • při údržbě památek pořádá doprovodné akce a program,
  • spolupracuje s příslušnými orgány správy i samosprávy při studiu i ochraně památek,
  • navazuje styky s obdobnými spolky v ČR i zahraničí.

Název klubu je odvozen od historika a archiváře A. Sedláčka. K.A.S. byl založen již v roce 1983 J. Milerem. Od roku 1990 vznikaly samostatné pobočky klubu ve městech Plzeň, Praha, Brno, Zlín, Humpolec, Hradec Králové. Každá z nich má vlastní právní subjektivitu a samostatně hospodaří. Pobočka volí svůj výbor i revizní komisi. Vrcholným orgánem klubu je Rada K.A.S. složená z jednotlivých předsedů poboček klubu a dobrovolných funkcionářů z řad členů klubu. Sídlem vrcholného orgánu je Plzeň, předsedou Rady K.A.S. je J. Anderle.

Klub má vlastní knihovnu, umístěnou od roku 2004 na Právnické fakultě Západočeské univerzity, kde je zpřístupněna veřejnosti.

Související pojmy: → subjektivita právní, → historik, → archivář, → program doprovodný, → péče památková, → hrad, → tvrz, → zpravodaj, → publikace, → ročenka, → exkurze, → seminář, → sídlo panské, → knihovna, → zámek, → sdružení, → instituce.

Webové stránky K.A.S.. klub-augusta-sedlacka.cz [on-line]. Plzeň : Klub Augusta Sedláčka [cit. 2014-10-23]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 23.10.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Quido Meruňka, Zofka777