Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Klub Římský (Club of Rome)

K.Ř. je nevládní organizace (globální think tank), jejíž členové (např. vědci, podnikatelé apod.) vystupují jako samostatné osoby, tj. nevyjadřují zájem žádné skupiny či země.

Klub byl založen v roce 1968, přičemž za jeho zakladatele jsou považováni italský průmyslník Aurelio Peccei a skotský vědec Alexander King, kteří zorganizovali neformální setkání v Rockefellerově sídle v Bellagiu v Itálii, kam pozvali nejvýznamnější osobnosti z akademické, ekonomické, politické a diplomatické sféry. Mezi nejznámější výstupy k.Ř. patří jeho zpráva Meze růstu (Limits to Growth) z roku 1972, která upozorňovala na omezenost přírodních zdrojů (zejména ropy) a na nutnost pozastavení hospodářského růstu. Mezi další témata diskutovaná k.Ř. patří vedle trvale udržitelného rozvoje i otázka depopulace, bezpečnost využívání nejrůznějších technologií, otázka ekologických hrozeb aj. globálních problémů.

Mezi čestné členy klubu patří (či patřili) Kofi Annan, královna Beatrix z Nizozemska, Tony Blair, Bill Clinton, Jacques Delors, princ Filip z Belgie, Bill Gates, Michail Gorbačov, Al Gore, Henry Kissinger, Romano Prodi, Javier Solana, George Soros, z českých zástupců pak Milan Zelený nebo Václav Havel.

Související pojmy: → rozvoj udržitelný, → think tank.

Odkazy:

  • Wikipedie. Heslo Římský klub. Přístup z: [1]
  • Oficiální stránky Římského klubu, viz [2]

Eva Heřmanová 8.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt