Z Arts Lexikon
Verze z 31. 1. 2019, 20:21, kterou vytvořil Jan Martin Záhorský (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

KLASICISMUS

Klasicismus je umělecký směr, který vznikl v polovině 17. století a reagoval na předchozí baroko.

Charakterizují jej především: inspirace antikou, střízlivost, střídmost, rozum, řád.

Nejvíce se klasicismus projevil v architektuře (např. pařížský Louvre nebo Stavovské divadlo v Praze či Petrohrad, vznik francouzských zahrad - typické gemoetrické plány, symetrie - Lednice, Květná zahrada v Kroměříži),

ale zásahl i malířství (N. Poussin - témata klasického starověku),

sochařství (časté busty a pomníky - A. Canova, J. A. Houdon, Josef Malínský),

literaturu ( Moliere, P. Corneille, J. Racine, C. Goldoni, J. de la Fontaine, J. W. Goethe, typické literární salony - předčítání i kritika, vyzdvihují se: nutnost společenského řádu, morálka, absolutní moc vládce, častá epická poezie, dramata - trojjednota - čas, děj, místo),

hudbu (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, vyvážená a melodická hudba),

filosofii (T. Hobbes, R. Descartes, I. Kant - jen silná vláda - absolutistická, může lidem zajistit život v míru - inspirace diktátorským režimům 20. stol.)

Jan Martin Záhorský 4. 12. 2018


UKÁZKA KLASICISTNÍ HUDBY (W. A. MOZART): [1]

LITERATURA:

Encyklopedie Diderot, Praha 1997, heslo Klasicismus.

R. Huyghe (red.), Umění nové doby - Encyklopedie umění a lidstvo (Larousse). Praha: Odeon 1974

ARNE, Novák. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger, 1946. Dostupné online. Kapitola Klasicismus (1815-1830), s. 153-198.

Encyklopedie Universum. Praha: Odeon 2000.

Šišková, I., Dějiny hudby IV. - KLASICISMUS, 2005 Ikar, 376 s., ISBN 978-80-249-1977-5

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jan Martin Záhorský, Quido Meruňka, Sharky