Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Klasicismus je umělecký směr, který vznikl v polovině 17. století a reagoval na předchozí baroko.

Charakterizují jej především: inspirace antikou, střízlivost, střídmost, rozum, řád.

Nejvíce se klasicismus projevil v architektuře (např. pařížský Louvre nebo Stavovské divadlo v Praze či Petrohrad, vznik francouzských zahrad - typické gemoetrické plány, symetrie - Lednice, Květná zahrada v Kroměříži), ale zásahl i malířství (N. Poussin - témata klasického starověku), sochařství (časté busty a pomníky - A. Canova, J. A. Houdon, Josef Malínský), literatuře ( Moliere, P. Corneille, J. Racine, C. Goldoni, J. de la Fontaine, J. W. Goethe, typické literární salony - předčítání i kritika, vyzdvihují se: nutnost společenského řádu, morálka, absolutní moc vládce, častá epická poezie, dramata - trojjednota - čas, děj, místo,), hudbě (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, vyvážená a melodická hudba), filosofii (T. Hobbes, R. Descartes, I. Kant - jen silná vláda - absolutistická, může lidem zajistit život v míru - inspirace diktátorským režimům 20. stol.)

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jan Martin Záhorský, Quido Meruňka, Sharky