Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kenotaf (cenotaph)

(řec. kenotafion - prázdný hrob)

- symbolický hrob bez těla nebo popela mtvého, zřizovaný jako příbytek pro jeho duši

- zakládán pro mrtvé, jejichž těla nebyla nalezena (padlí v bitvě, utonulí v moři), nebo nebylo-li možné je převézt z ciziny; k. byl budován rovněž jako příležitostný nebo trvalý památník, tzv. čestný hrob (tumulus honorarius), např. při tryznách; může být umístěn pod širým nebem (zde připomíná pomník - často pilíř někdy obohacený o skulptury; či má charakter stavby), ale lze ho najít i v kostelech (zde vypadá jako hrob)

- zakládán byl již v antice a používá se dodnes

- příklady k.: v kostele Santa Croce v italské Florencii se nachází několik k., včetně k. Dante Alighieri, který byl pohřben v Ravenně; dále k. v Aucklandu (obětem světových válek); známý je i neuskutečněný projekt Newtonova k. od E.-L. Boullée kol. r. 1785

Související pojmy: → kolumbárium, → památka funerální, → mauzoleum, → památník, → nekrogeografie.

L: BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997, s. 168.

Andrea Svitáková 26.10.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Svitáková, Zofka777