Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Zajímavé on-line slovníky, on-line encyklopedie a další informační zdroje

V následujících odkazech lze nalézt další, upřesňující či rozšiřující informace z oblasti kultury a umění, uměleckých směrů a žánrů, institucí, autorů, kulturního dědictví, kulturního managementu a marketingu:
Databáze filmových a televizních celebrit
Celosvětová databáze uměleckých směrů, autorů, muzeí a galerií, ARTMUZEUM
Google Art Project
WikiPaintings, Visual Art Encyclopedia
Database of VIRTUAL ART
The Museum of Public Relations
Databáze českého amatérského divadla, pojmy
Databáze české divadelní fotografie
Slovník pojmů z oblasti historického a architektonického dědictví
HTK Heraldická Terminologická Konvence
Slovník odborných pojmů z oblasti památkové péče
Ochrana kulturního dědictví, základní pojmy dle ČSN EN 15898
Monasterium slovníček
Terminologický slovník památkové péče, NPÚ
Databáze, fotogalerie a ikonografie hradů v Česku, slovníček
Databáze a slovník současného umění a jeho tvůrců, ARTLIST
ESTETICKÝ SLOVNÍK
Archiv výtvarného umění + informační systém abART, slovník
Databáze českých malířů, signatur, obrazů a jejich cen
Slovníček kulturního managementu
Slovník public relation a reklamy
Další slovníky a slovníčky z oblasti kultury a umění
Výkladový slovník z oblasti filosofie a sociologie vizuálního umění
Slovník umělce
Výrazový slovník HumanARTu z oblasti fotografie, výtvarného umění, hudby a literatury
Slovníčky Jana Loserta z oblasti grafiky, grafických programů a internetu
Muzikálový slovníček
Slovník české hudební kultury
Klasické hudební pojmy v angličtině
Grove Music Online
Slovníček pojmů z oblasti televize a digitálního vysílání
Slovník Wiki CITeM z oblasti digitalizace kulturního dědictví
Slovník pojmů společnosti INTERGRAM z oblasti managementu umělců, zvukových a obrazových záznamů
Slovníček základních hudebních pojmů
Art Dictionary, ARTLEX
Artcyclopedia
ARTIST and ART
Central European Art Database
The American HERITAGE DICTIONARY
HERITAGE PROTECTION DEFINITIONS
HERITAGE DATA
IMDb MOVIE TERMINOLOGY GLOSSARY
Encyclo Arts
Encyclo Architecture
Encyklopedia architektury, Polsko
Encyclo Film and Animation
History and Culture
Language and Literature
Management and Marketing
Music and Sound
Encyclopedia of Art Education.

Dále jsou uvedeny odkazy na internetové stránky obsahující rozsáhlejší nebo i jen miniaturní výkladové slovníky a slovníčky či méně známé on-line encyklopedie zaměřené tématicky relativně úžeji, nicméně s tématikou Artslexikonu volně související:
ANTROPOLOGICKÝ slovník
ROMBASE encyklopedie romské historie a kultury
Encyklopedie antropologie
KATOPEDIE internetová encyklopedie pro katolíky
Bible Encyclopedia and Spiritual Dictionary
Encyklopedie ZOEPÉDIA
Biblický slovník
ABC svatých
Slovníček starých řemesel
Mnohojazyčný demografický slovník DEMOPAEDIA
Slovník pojmů pro společenskovědní předměty
ATLAS SOCIÁLNÍ TRANSFORMACE
FILOSOFICKÁ ENCYKLOPÉDIA FILIT
Databáze šlechtických rodů
Databáze pečetí a pečetidel
Wikipedie, archeologická terminologie
STAVEBNÍ SLOVNÍK
Jak postavit - STAVEBNÍ SLOVNÍK
Numismatický slovník
Internetová encyklopedie humanitních oborů
PSYCHOLOGICKÝ slovník
Encyklopedie profesí
Slovník z oblasti HUMAN RESOURCES
Lidské zdroje - výkladový slovník
Strategie a rozvoj lidských zdrojů
Výkladový slovník z oblasti práva, ekonomiky a podnikání
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Výkladový slovník ABC Linuxu
WEBOPEDIA Computer and Internet Terms
The Tech Dictionary and IT Encyclopedia
Slovník internetových výrazů
Slovník z oblasti internetu, webdesignu, elektronického MARKETINGU a on-line reklamy
Slovník pojmů z oblasti e-shopů
Slovník z oblasti inovací
Slovník finančních pojmů
Účetní slovník
Slovníček z oblasti veřejných sbírek
Slovníček daňových pojmů
Malá terminologie živnostenského práva
EnviWeb - výkladový slovník environmentálních výrazů
Výkladový slovník z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje
MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÝ slovník
Slovník z oblasti MARKETINGU
Slovníček marketingových pojmů
Slovníček copywritingu, SEO a on-line MARKETINGU
Slovník politického MARKETINGU
SLOVNÍČEK E-Česko
Geografie cestovního ruchu
Interkulturní a globální rozvojové vzdělávání
Multikulturní výchova a migrace
SocioWeb - SOCIOLOGICKÉ pojmy
Slovník genderových pojmů
Sexuologický slovník
Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa
Krizové řízení a plánování obrany státu
Slovník z oblasti EKONOMIE
EKONOMICKÝ SLOVNÍK ON-LINE
SLOVNÍK EKONOMICKÝCH POJMŮ APOGEO
Ekonomické, účetní a právní pojmy z oblasti veřejné správy
Slovník pojmů z oblasti veřejné správy
Slovník CzechPoint
Slovník územního plánování
Slovníček stavařských pojmů
Slovník pojmů z oblasti strukturálních fondů EU
Slovník z oblasti problematiky strukturálních fondů
NECYLOPEDIE
Lidový slovník pro chalupáře
Slovník k fenoménu kolportáže textů
Webový rozcestník AbcHistory
Webový rozcestník Literární doupě
Lexikodoupě heslářů českého jazyka
Slovníček pojmů z literatury a mluvnice
Internetová jazyková příručka

Pro další informace doporučujeme použít i slovníkovou kategorii Kategorie:Databáze.

A dále ještě několik našich a zahraničních encyklopedií, encyklopedických webů a encyklopedických metavyhledávačů:
Encyklopedia Interia, všeobecná encyklopedie, Polsko
Encyklopedie CoJeCo
Encyklopedie na Seznamu
Encyklopedie Vševěd
A-Z Encyklopedie
Encyklopedie Portál.divoch.net
Mixmax encyklopedie
Česká Wikipedie
Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté
Kalendárium osobností spjatých s našimi dějinami, vědou a kulturou
Ateistický slovník pojmů a osobností
Český film: herci a herečky
Český hudební slovník osob a institucí
Hudební informační středisko Musica.cz
Encyklopedie českých autorů výtvarného umění 20. století
Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Architekti a architektonické ateliéry v Česku
ARCHIWEB
Encyklopedie lidové architektury a stavitelství
Literárně filosofický slovník osobností
Slovník lingvistů a bohemistů
Slovník české literatury
Slovník pojmů z literatury a mluvnice
Slovník literárních a jazykových pojmů
Slovník českých filosofů
Slovník českých nakladatelství 1849-1949
Slovník staročeštiny
Biblický slovník
Moravsko-český slovník
Valašsko-český a česko-valašský slovník
Slovník brněnského hantecu
Česko-latinský slovník a překladač
Vícejazyčný GOOGLE překladač vět
Hornický slovník
Encyclopaedia METALLUM
Encyclopedia METALLIAN
ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY
BRITANNICA
The ENCYCLOPEDIA of DIDEROT
NEW WORLD ENCYCLOPEDIA
The FREE DICTIONARY
WORLD HISTORY
Anglická Wikipedie
HighBeam ENCYCLOPEDIA
MANAGEMENT MANIA SLOVNÍK
Value Based MANAGEMENT TERMS in English
MANAGEMENT DICTIONARY
MSG MANAGEMENT STUDY GUIDE
COMMON DICTIONARY
Dictionary of AMERICAN MARKETING ASSOCIATION
OXFORD DICTIONARIES
INVESTOPEDIA DICTIONARY
BUSINESS DICTIONARY
WORLD BUSINESS CULTURE
CAMEO on-line encyklopedie uměleckých a konzervačních materiálů
Art & Architecture THESAURUS
ENGLISH HERITAGE THESAURUS
GLOBAL NEGOTIATION RESOURCES
Slang URBAN Dictionary
URBAN DICTIONARY
URBAN GLOSSARY
Parole database URBAN
Magic Encyclopedia
Portál elektronických informačních zdrojů
MonoskopLog (about arts, culture and media technology)
LEXIKONSUCHE A-Z
The Economist TOPICS A-Z
GLUEDIDEAS Metazdroj historických informací, encyklopedií a dokumentů z různých oborů
Akademické slovníky německé provenience.

Regionální lexikony a regionální databáze a encyklopedie:
Francie
Slovník francouzské architektury od jedenáctého do šestnáctého století
Dolní Rakousko
ORTE LEXIKON Dolního Rakouska
Slovensko
Pamiatky na Slovensku
Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Encyklopedie výtvarného umění na Slovensku
Česko
Soupis památek Encyklopedický přehled sídel
Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy M. Valenčíka
PhotoPa Databáze památek ČR
Lidová architektura Čech, Moravy a Slezska
Databáze vodních mlýnů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Elektronická databáze technických památek ČR (a okolí)
Databáze poutních míst Česka
Databáze zaniklých obcí a objektů po roce 1945
Databáze HRADY v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Databáze rozhleden česko-slovenského pohraničí
Vodárenské věže
Kraj Vysočina
Databáze kulturního a přírodního dědictví kraje Vysočina
Soupis památek Českomoravské vrchoviny
Brno
Brněnský architektonický portál
Jižní Čechy a Šumava
Spolek pro popularizaci jižních Čech
Opavsko
Oživlý svět technických památek
Cheb
Encyklopedie města Chebu
Praha
Pražské památné stromy
Zapomenutá místa Prahy
Středočeský kraj
Středočeské zámky
Lužické hory
Kulturní a přírodní památky Lužických hor
Karlovarsko
Památky a příroda Karlovarska.
Turnovsko
Památníky 1. sv. války
Trojzemí
Topografie staveb moderní architektury
Plzeňsko
Hrady, zámky a tvrze Plzeňského kraje, jak je neznáte
Posázaví
Databáze památek Posázaví

Dále i několik užitečných a populárních webů:
Aktuálně.cz Wiki Kultura
Google vyhledávač textů knih
Vyhledávání uložených textů a souborů na internetu
Český národní korpus
Český jazykový atlas digitálně
Slovník současné češtiny
Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovného jazyka českého
Slovník českých synonym
Synonyma online
Slovník synonym
Slovník synonym, cizích slov a latinský slovník
Zkratky dle oborů
Slovník cizích slov
Slovník cizích slov online
Slovník akademických pojmů
Pedagogický lexikon
Slovník vysokoškolských pojmů
Etymologický slovník
Vícejazyčný slovník
Bab.la vícejazyčný překladový on-line slovník
Terminologický oborový vícejazyčný slovník
Google překladač vět
Slovník z oblasti překladatelství
Křížovkářský slovník
Plagiáty z webu
Odhalování plagiátů
Jména a příjmení v ČR
Encyklopedie křestních jmen
Mapy výskytu příjmení v deseti zemích světa
Předpověď počasí pro lokality nejen v ČR
Dějiny zemí Koruny české v datech
Chytilův místopis ČSR z roku 1929
Databáze geografických jmen ČR
GeoNames
Ortofotomapy ČR 2009-2011
Historická ortofotomapa Slovenska cca 1940-1950
MAPOVÉ DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ
DAVID RUMSEY MAP COLLECTION
MONASTERIUM Evropské archivní a historické dokumenty
Archiefbank Vlaanderen On-line databanka soukromých ARCHIVů
GOOGLE EARTH
GOOGLE MAPS
Google Maps STREET VIEW
Letecké foto hradů, zámků, měst a obcí
Databáze STŘEDOVĚK.com
Slovníček FEUDUM.EU
Virtual Travel Globe
Virtuální Česko
Virtuální Slovensko
Databáze států a jejich představitelů
Lexikon států světa, MZV ČR
The World Factbook
Jednotná informační brána - knihy, články, periodika
Digitalizovaný archiv českých časopisů ÚČL AV ČR
SOFIA oborová brána humanitních a společenských věd
ART oborová brána umění a architektury
MUSICA oborová brána hudby
KIV oborová brána knihovnictví a informační vědy
LAW oborová brána práva
IREL oborová brána mezinárodních vztahů
TECH oborová brána do světa technických informací
Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí
Antologie pramenů k moderním dějinám 1900-2000
Studijní web Dějiny umění
Obrázková databáze archeologických artefaktů
Virtuální studovna z oblasti divadla
Odborný výkladový slovník Priroda.cz
Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací MU Brno
Repozitář závěrečných prací University Karlovy
Elektronické informační zdroje v knihovnách vysokých škol v ČR
Portál elektronických informačních zdrojů (nejen) MU Brno
OAPEN Open Acces Book Library in Humanities
Dobrá čeština - příručky, slovníky, databáze, webové knihovny

Komunikační a publikační platformy:
Komunikační a publikační platforma z oblasti muzikologie
ResearchGate, mezinárodní komunikační bezplatná vědecká síť
Platforma EduIn
Platforma Neolokátor
Česká taneční platforma
Platforma Talking galleries
Platforma Music in Europe
Europeana
Google Cultural Institute

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.