Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

AKČNÍ UMĚNÍ

Souhrnné pojmenování pro různé formy umění, v kterém je kladen důraz na živé předvádění děje zasazeného do konkrétního prostředí, odehrávajícího se v konkrétním čase, za možné aktivní spoluúčasti diváka.

A. u. úzce souvisí s tendencemi stírání hranic mezi uměním a životem a ve svých vrcholných projevech kriticky reflektuje sociální, jakož i politickou realitu a testuje psychické limity samotného umělce. Ve vývoji po roce 1945 zahrnuje akční umění tři klíčové termíny: happening, event a performanci.

Myšlenka prezentace umělce jako živého aktéra v uměleckém procesu vyrostla na jedné straně z akční, gestické malby, v níž byl důraz položen na samotný fyzický akt malování, ale hlavně souvisí s aktivitami hnutí Fluxus, neodadaizmu, nového realizmu a pop-artu, které se vyvíjely od asambláže a objektu k environmentu a happeningu.

A. u. se nejvýrazněji prosazovalo v období 1960-1970 a bylo prezentováno v širokém záběru od spirituálních a estetických až po sociální a politické reakce. V roce 1960 Y. Klein zasáhl do vývoje umění tzv. antropometrami, veřejnými produkcemi, běhen nichž realizoval malby otiskováním pomalovaných těl nahých modelek na plátno. Koncem 60. let můžeme zaznamenat cílevědomější zájem o akční projekty, např. u D. Oppenheima, nebo se za akce začínají považovat i sociální nebo politická vystoupení, např. demonstrace dělníků automobilky Citroën, amsterdamská demonstrace proti válce ve Vietnamu.

Literatúra: GERŽOVÁ, J.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999. ISBN 80-968283-0-4

Stránky v kategorii „Umění“

Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 956 stránek v této kategorii.

(předchozí stránka) (další stránka)
(předchozí stránka) (další stránka)