Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

ONLINE JOURNALISM

Pro o. j. je charakteristické, že využívá kombinaci hypertextu, slova, obrazu a zvuku. Její význam narůstá zejména díky rychlému technickému vývoji. Příchod novin na web datujeme do první poloviny 90. let 20. století.

Největší výhodou o. j. je právě široký výběr témat, aktuálnost, interaktivita nebo možnost návratu k staršímu vydání pomocí archivů.

Prvními žánry na internetu byly kopie žánru klasické žurnalistiky. Postupně však začaly vznikat onlinové redakce, což vedlo k snížení čtenosti tradiční žurnalistiky. Nástup smartfonu tento trend ještě urychlil.

Základní znaky: vzniká v reálném čase, informace musí být neustále aktualizovány, interaktivita – čtenář může obsah dotvářet, provázanost informací s možností odkazu na související články. Produkty o.j.: kopie (zrcadla) – již existujích médií převedených do digitálni podoby, internetoví odnože – nejsou identické s původní verzí a využívají výhodu multimediálniho prostředí a e-ziny – periodika koncipovaná přímo pro internet.

Nevýhodou o.j. jsou právě nepřesně určená pravidla pro fungování inzerce. Internet přinesl nové inzertní příležitosti a tím zasáhl - klasický tisk. Výsledkem procesu je začarovaný kruh klesajíciho počtu inzerentů a čtenářů, snižování příjmů a tím pádem omezení výdajů, a následně snižování kvality médií.

Literatura:

BEDNÁŘ, J.: Internetová publicistika. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3452-1

RADOŠINSKÁ, J. – VIŠŇOVSKÝ, J.: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-516-4

VIŠŇOVSKÝ, J.: I. Teória a prax modernej žurnalistiky v printových médiách. In: PETRANOVÁ, D. - SOLÍK, M. (eds.): Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-338-2

HLAVENKA, J.: Budoucnost žurnalistiky nebyla nikdy tak temná jako dnes. [online]. [cit. 2016-19-04]. Dostupné na: ˂http://www.lupa.cz/clanky/jiri-hlavenka-budoucnost-zurnalistiky-nebyla-nikdy-tak-temna-jako-dnes/˃.

POLÁŠ, M.: TV Slovensko: Ako a na čom sledujeme televíziu? [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné na: ˂http://medialne.etrend.sk/televizia/tv-slovensko-ako-a-na-com-sledujeme-televiziu.html˃.